Funcția de secretar al județului s-a scos la concurs! Salariul: 3.500 de euro pe lună!

 -  -  23203


Consiliul Județean caută secretar de Județ pentru o funcție-cheie cu salariu de 3.500 de euro/lună!

Funcția de secretar al județului este VACANTĂ! Mica Oprea s-a pensionat, iar Consiliul Județean organizează un concurs pentru ocuparea acestei funcții! Până atunci, activitatea de legiferare a documentelor va fi coordonată de Serviciul Juridic.

Condiţii de participare la concurs:
• Candidaţii trebuie să îndeplineacă condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:


• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative sau ştiinţe politice;


• absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;


• vechimea în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Data de sustinere a probei scrise: 02.06.2020, ora 10:00.

Salariul este de 16.000 de lei/lună (aproximativ 3.500 de euro)!

Citiți și:

2 notes
2328 views
bookmark icon

2 thoughts on “Funcția de secretar al județului s-a scos la concurs! Salariul: 3.500 de euro pe lună!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *