Guvern: Plata drepturilor salariale în educaţie şi sănătate, a pensiilor şi a ajutoarelor sociale în luna decembrie, asigurată prin rectificare bugetară

 -  - 


Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri, prin ordonanţe de urgenţă, cea de-a doua rectificare a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, corelând astfel planificarea bugetară cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele 9 luni ale anului în curs şi fără a pune în pericol deficitul bugetar.

Astfel, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 5,1 mld. lei, iar cheltuielile bugetului consolidat se majorează, pe sold, cu 6,2 mld. lei.

Ponderea deficitului bugetar pe 2021 se menţine la 7,13% din PIB, deşi deficitul (cash) creşte cu 1.105 mld. lei, până la 84,9 mld. lei, iar creşterea economică prevăzută la 7,0% ajunge la o valoare nominală a PIB de 1.190,3 mld. lei – aşadar, prin această rectificare bugetară România îşi respectă angajamentele faţă de partenerii externi.

Prin această reconfigurare a alocărilor bugetare, Guvernul asigură fonduri pentru toate nevoile pe care le are Ministerul Sănătăţii, inclusiv pentru programe de sănătate finanţate din bugetul ministerului.

De asemenea, persoanele vulnerabile sunt o prioritate, iar pentru această categorie au fost prevăzute 2,2 miliarde lei pentru asigurarea drepturilor de natura asistenţei sociale în vederea compensării aferente consumului de energie electrică şi gaze, pentru plata indemnizaţiilor acordate la întreruperea activităţii în contextul pandemiei şi pentru plata alocaţiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizaţiei de creştere a copilului şi pentru plata integrală a pensiilor, indemnizaţiilor şi a ajutorului de încălzire.

Investiţiile aflate în derulare vor fi continuate, prin rectificarea bugetară fiind asigurată finanţarea necesară finalizării acestor proiecte.

151,8 milioane lei au fost alocate suplimentar pentru plata despăgubirilor acordate crescătorilor de animale a căror activitate a fost afectată de apariţia cazurilor de pestă porcină africană şi a scrapiei.

Prin adoptarea acestui act normativ, se creează premisele necesare îndeplinirii de către CEC Bank S.A. a cerinţelor ce fac obiectul MREL (Regulamentul Delegat (UE) 2016/1450) şi în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României (BNR), în calitate de autoritate de rezoluţie (AR) care stabileşte o cerinţă minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile pentru fiecare instituţie de credit (IC) aflată în responsabilitatea sa, la nivel individual şi (sub) consolidat, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar).

Au fost suplimentate bugetele următoarelor instituţii:

Ministerul Finanţelor: + 3,7 mld. lei pentru acţiuni generale care ţin de atribuţiile ministerului, plus o linie de finanţare în valoare de 1,4 mld. lei pentru continuarea procedurilor de recapitalizare a CEC Bank S.A.

Ministerul Sănătăţii: +2,4 mld lei per sold, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. O parte dintre banii alocaţi suplimentar vor asigura necesarul de finanţare până la sfârşitul anului pentru drepturile salariale ale personalului din sectorul sanitar şi pentru programe de sănătate finanţate din bugetul ministerului.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: +2,2 mld. lei, în special pentru asigurarea drepturilor de natura asistenţei sociale în vederea compensării facturilor la energie electrică şi gaze, indemnizaţii acordate la întreruperea activităţii din cauza pandemiei, alocaţii de stat, alte drepturi de asistenţă socială, plata integrală a pensiilor şi indemnizaţiilor şi a ajutoarelor de încălzire.

Ministerul Justiţiei: + 823,9 milioane lei, per sold, pentru plata unor titluri executorii şi debite restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Ministerul Public: +346,5 milioane lei, per sold, pentru plata titlurilor executorii, precum şi pentru debite restante datorate personalului şi dobânzile legale penalizatoare stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: +157,3 milioane lei, per sold, pentru continuarea şi finalizarea unor proiecte aflate în derulare.

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: +129,3 milioane lei, per sold: pentru despăgubirile acordate crescătorilor de animale a căror activitate a fost afectată de apariţia cazurilor de pestă porcină africană şi a scrapiei.

Ministerul Educaţiei: +100 milioane lei, pentru cheltuieli de personal necesare ca urmare a preluării creşelor în sistemul de educaţie.

Ministerul Afacerilor Interne: + 44,9 milioane lei, per sold, pentru plata pensiilor militare de stat în luna decembrie 2021 şi pentru achiziţionarea de teste rapide antigen SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, pentru unităţile de învăţământ.

Au fost diminuate creditele bugetare pentru următoarele instituţii: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (-2,3 mld. lei), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (-757,3 milioane lei), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (-156,4 milioane lei), Ministerul Energiei (-72,78 milioane lei), Secretariatul General al Guvernului (-44,4 milioane lei), Curtea de Conturi (-48,5 milioane lei) şi Ministerul Culturii (-27,1 milioane lei).

3 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.