În Bistrița-Năsăud nu există nicio zonă metropolitană. Când e necesară declarația pe propria răspundere

 -  -  11435


În județul Bistrița-Năsăud nu există nicio zonă metropolitană, motiv pentru care este necesară completarea declarației pe propria răspundere pentru deplasarea în afara unităților administrativ-teritoriale. Altfel spus, dacă doriți să plecați din orașul sau comuna în care locuiți, trebuie să aveți la dumneavoastră declarația pe propria răspundere prin care să justificați motivul deplasării. În schimb, acest document nu este necesar pentru deplsare în interiorul unităților administrativ-teritoriale.

Clarificarea vine din partea Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, după ce au fost solicitate informații în acest sens.

De asemenea, Poliția Română a venit cu o serie de precizări cu privire la motivele care permit deplasările pe perioada stării de alertă.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 394 din 18 mai 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 • deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 • deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;
 • deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
 • deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa din localitatea de domiciliu/reședință.

La solicitarea personalului instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării interdicției, pentru justificarea deplasării în afara localității persoanele prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.

În plus, declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână, cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicității. În cazul în care o nouă deplasare respectă același traseu menționat în declarația pe propria răspundere, atunci aceasta poate fi refolosită și în alte zile, tăind cu o linie data precizată inițial și completând noua dată aferentă zilei în care are loc deplasarea.

1 notes
560 views
bookmark icon

One thought on “În Bistrița-Năsăud nu există nicio zonă metropolitană. Când e necesară declarația pe propria răspundere

  Write a comment...

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *