Ultimele noutati

În scurt timp începe campania ”Curățenia de toamnă”. Ce obligații au bistrițenii?

Timp de o lună, în perioada 16 octombrie – 16 noiembrie, la Bistrița se desfășoară o nouă ediție a campaniei ”Curățenia de toamnă”.

Participarea la Campania „Curăţenia de toamnă” este o datorie civică a cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, agenţilor economici, instituţiilor şi autorităţilor publice care domiciliază, au sediul şi/sau îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente” susține administratorul public, George Avram.

Pentru buna desfăşurare a campaniei „Curăţenia de toamnă”, persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii:

 • să asigure curăţenia şi întreţinerea locuinţelor, sediilor şi spaţiilor comerciale – după caz, a anexelor gospodăreşti, precum şi a terenurilor pe care le deţin în proprietate, în administrare sau cu orice titlu;
 • să asigure curăţenia în curţile interioare, în locurile de colectare a deşeurilor şi pe celelalte terenuri pe care le deţin în proprietate, în administrare sau cu orice titlu;
 • să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, aleilor din jurul imobilelor în care locuiesc sau în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 • să cureţe şi să întreţină zonele verzi aferente imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;
 • să nu expună obiecte inestetice, voluminoase, la ferestre, balcoane, terase şi alte locuri cu impact asupra spaţiului public;
 • să asigure spălarea şi amenajarea vitrinelor, a geamurilor, înlocuirea celor sparte;
 • să întreţină firmele şi faţada imobilelor în care domiciliază, au sediul şi/sau îşi desfăşoară activitatea, a panourilor publicitare şi a bannerelor din municipiu;
 • să efectueze reparaţii la părţile comune interioare şi exterioare şi aferente blocurilor de locuinţe prin înlocuirea geamurilor sparte, curăţirea, vopsirea sau înlocuirea uşilor de intrare în casa scării, înlocuirea sau repararea burlanelor precum şi zugrăveli interioare ale spaţiilor de folosinţă comună;
 • să efectueze curăţarea subsolurilor şi beciurilor la locuinţe, ca acţiune premergătoare celei de deratizare şi dezinsecţie constând în asigurarea igienei în imobile, poduri, subsoluri şi alte incinte pe care le deţin în proprietate, administrare sau cu orice alt titlu;
 • să înlocuiască elementele degradate ale jgheaburilor, burlanelor şi învelitorii acoperişurilor imobilelor în care domiciliază, au sediul sau îşi desfăşoară activitatea, pentru a asigura scurgerea apelor meteorice şi a celor provenite din topirea zăpezilor;
 • să asigure curăţenia în jurul tonetelor, chioşcurilor amplasate pe domeniul public şi privat, precum şi transportul şi depozitarea, în locurile special amenajate, a deşeurilor de orice fel;
 • să asigure curăţenia şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona imobilelor unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;
 • să efectueze curăţarea platformelor punctelor de colectare a deşeurilor menajere.

Începând cu declanșarea acestei campanii municipalitatea oferă cetăţenilor din municipiul Bistriţa care locuiesc în case individuale încă o modalitate de a colecta deșeurile selectiv.

Pentru a nu mai fi obligaţi să se deplaseze până la platformele special amenajate pentru colectarea selectivă, în săptămâna 16 – 22 octombrie 2017, cetăţenii vor putea scoate în faţa casei, alături de pubela cu deșeuri menajere, și un sac în care se află deșeurile colectate selectiv, respectiv metal, plastic, sticlă sau hârtie.

Campania va fi alcătuită din două etape: prima etapă (luna octombrie) constă în măsuri de aducere la cunoştinţă publică şi efectuarea acţiunilor de curăţenie conform obligaţiilor stabilite de prezenta dispoziţie, iar cea de-a doua etapă (luna noiembrie) constă în continuarea acţiunilor de curăţenie şi aplicarea sancţiunilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor conform celor stabilite în prezenta dispoziţie.

Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop.

Sursa foto: www.tion.ro
Caricatură

Ziar de Bistrita