Încep înscrierile în cadrul Programului de Iluminat public stradal

 -  -  954


Administrația Fondului pentru Mediu informează unitățile administrativ-teritoriale din România că înscrierea în cadrul Programului de Iluminat public stradal se realizează începând cu data de 20 iulie.

Având în vedere situația epidemiologică actuală la nivel național, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Andreea Kohalmi – Szabo a decis să ia măsuri speciale în ceea ce privește înscrierea în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. La nivelul instituției, au fost demarate proceduri care vor permite realizarea
înscrierilor unităților administrativ-teritoriale în cadrul programului prin intermediul unei aplicații informatice pusă la dispoziție de către AFM. Aplicația informatică va genera automat un cod unic de identificare a cererii de finanțare.

După primirea mesajului de confirmare conținând codul unic de înregistrare, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitanții unități administrativ-teritoriale care s-au înscris în aplicația informatică au obligația de a transmite la sediul AFM, prin poștă/curier, dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate în ghidul de finanțare, în original, în plic sigilat, având menționate următoarele informații:

  • denumirea și adresa completă ale solicitantului;
  • titlul: «Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public»;
  • sesiunea de depunere.

Nerespectarea termenului de 10 zile lucrătoare se consideră renunțare la finanțare, solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de finanțare.

Programul finanţat de AFM, în valoare totală de 384 de milioane de lei, se adresează administraţiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public prin folosirea unor tehnologii moderne, eficiente energetic, mai puţin poluante, care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, în același
timp, vor reduce costurile pentru iluminatul stradal.

Eligibile pentru accesarea acestui program sunt toate unităţile administrativ – teritoriale (UAT) din România, acestea fiind împărţite în două categorii: UAT-uri de până la 4.000 de locuitori (suma maximă eligibilă va fi de 500.000 de lei) şi UAT-uri de peste 4.001 locuitori (suma maximă eligibilă va fi de 1.000.000 de lei).

Sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare începe în data de 20 iulie 2020 și va fi deschisă până la 17 septembrie 2020.

0 notes
79 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *