Iulius Dumitru și-a dat demisia și Bistrița Sud a rămas fără manager! Primăria Bistrița oferă aprox. 1.000 de euro salariu unui nou director! Oricum, PSD-iștii controlează managementul prin săgețile lui Crețu din Adunarea Acționarilor!

 -  -  11299


La ultima ședință de Consiliu Local s-a votat comisia care va selecta viitorul manager al Societății care administrează Parcul Industrial Bistrița Sud. Postul a rămas vacant după demisia lui Iulius Dumitru.

Comisia care va selecta viitorul manager va fi compusă din:

– Viorica Dociu
– Corneliu Cătană
– Gelu Muthi.

Bistrița SUD e condusă de oamenii lui Crețu! Administratorul execută ce i se comandă!

Asociatul unic-Municipiul Bistrita-prin Adunarea Reprezentantilor desemnati de  Consiliul Local, îndeplineste următoarele atributii:

– aproba strategia de dezvoltare a societătii;

-numeste si revoca administratorul unic al societătii, stabileste indemnizatia acestuia si îl descarcă de gestiune;

– stabileste competentele si răspunderea administratorului;

– aproba structura organizatorica si numărul de personal al societătii, precum si regulamentul de organizare si functionare;

– aproba programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propuse de administratorul unic;

– aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi, după analizarea raportului administratorului societătii;

Administrarea societătii se realizează de un administrator neasociat. Mandatul administratorului este de 4 ani si poate fi reînnoit, in conditiile legii. Revocarea administratorului se poate face prin hotărârea  Adunarii Generale a Actionarilor. Municipiul Bistria este asociat unic și reprezentat prin membri Aociației Generale a Acționarilor, organism care controlează activitatea de management.

Din AGA Bistrița Sud fac parte reprezentanți ai PSD și ALDE, practic oamenii responsabili cu managementul defectuos al societății!

După plecarea lui Iulius Dumitru, conducerea interimară a fost asigurată de Radu Harpa, dar și acesta a demisionat și va fi înlocuit de Ioan Magda.

Asociatul unic al societății este Municipiul Bistrița. Reprezentanții asociatului unic în adunarea generală sunt:

Membri AGA:

Ioan Radu Uță  – membru PSD
Gheorghe Sabău –  membru PSD
Andrei Kozuk  – membru PSD
Marius Armenean – membru ALDE
Maria Cerasela Negrușa – membru PSD

secretar: Ignat Ezechil
președinte AGA: Remus Titieni.

Dl. Lucian Halostă – Consilier juridic
Dl. Radu Nicula – Responsabil utilități
D-na Maria Dobran – Economist.

“Una din conditiile vitale recrutării unor administratori compatibili cu cerintele, specificul si complexitatea activitătii întreprinderii publice, este intocmirea unei „Scrisori de asteptări „, si publicarea acesteia pe pagina de internet pentru a fi luata la cunostinta de candidatii la postul de administrator.

Scrisoarea de asteptări este orientata spre rezultate generale, o sinteza a așteptărilor generale, financiare si nonfinanciare, a „Autoritătii Publice Tutelare”(APT) de la organele de conducere si administrare a întreprinderii publice. Declaraţiile de intenţie ale candidaţilor pentru postul de administrator vizează propuneri generale ca răspuns la cerinţele formulate în scrisoarea de asteptări.”

 

CLICK să vezi scrisoarea de așteptări și condițiile pentru funcția de manager la Bistrița Sud

 

Cifre ale Societății Bistrița Sud: 

Veniturile totale în anul 2017 au fost de 214,0 mii lei, din care;

Din taxe de administrare: 160,9 mii lei;

Din taxe de superficie: 51,6 mii lei;

Penalităţi rezidenţi: 1,5 mii lei.

Cheltuielile totale în anul 2017 au fost de 490,0 mii lei, din care: Cheltuieli de exploatare: 490,0 mii lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 266.7 mii lei;

B) Impozite şi taxe: 1,7 mii lei;

C) Cheltuieli cu personalul: 219.9 mii lei

D) Alte cheltuieli de exploatare: 1,7 mii lei.

A) Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 266,7 mii lei, din care:

Al) Cheltuieli privind stocurile: 41,19 mii lei, din care

Materiale consumabile (birotică): 3,1 mii lei

Obiecte de inventar: 6,4 mii lei

Energie electrică în parc industrial: 28,3 mii lei

Utilităţi birou: 3,4 mii lei

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: 225,51 mii lei, din care: Protocol: 1,8 mii lei;

Reclamă şi publicitate: 86,2 mii lei;

Transport persoane (motorină): 1,9 mii lei

Deplasări evenimente interne (cazare şi diurnă): 14,8 mii lei

Telefon mobil: 3,8 mii lei

Comisioane bancare: 1,6 mii lei

Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi: 42,9 mii lei, din care: Externalizare servicii în parc: 10,6 mii lei, din care:

Cosit în parc industrial: 5,2 mii lei

Servicii topometrice în parc: 5,4 mii lei

Control financiar de gestiune/audit extern: 18,5 mii lei, din care:

Control de gestiune: 12,0 mii lei

Audit extern: 6,5 mii lei

Întreţinere autoturism în comodat: 0,9 mii lei

Taxe participare la evenimente: 10.5 mii lei

Altele: 2,4 mii lei.

Alte cheltuieli: 72,51 mii lei.

B) Cheltuieli cu impozite şi taxe (cadastru şi urbanism): 1,7 mii lei

C) Cheltuieli cu personalul: 219,9 mii lei, din care:

Salarii și indemnizații: 169,3 mii lei

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială: 50,6 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare: 1,7 mii lei.

Începând cu anul 2016 parcul industrial Bistrița Sud este operaţional, s-au realiza venituri, din taxe de administrare sitaxe superficie. Entitatea a funcţionat cu 4 angajaţi şi 1 administrator.

Parcul Industrial Sărata este o afacere care până acum a cheltuit 6 milioane de euro: 3 milioane sunt luați din bancă din împrumutul accesat de aleșii locali în numele Bistriței și 3 milioane de euro sunt fonduri nerambursabile. În total, Business Park Sărata a costat 25.564.673 lei, 50% reprezintă finanţare nerambursabilă și 50% sunt bani împrumutați din bancă. La 6 ani de la înființarea societății Business Park Sud, nicio firmă NU activează în Parcul Industrial.

1 notes
424 views
bookmark icon

One thought on “Iulius Dumitru și-a dat demisia și Bistrița Sud a rămas fără manager! Primăria Bistrița oferă aprox. 1.000 de euro salariu unui nou director! Oricum, PSD-iștii controlează managementul prin săgețile lui Crețu din Adunarea Acționarilor!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *