Ultimele noutati

Primăria Bistrița scoate la concurs două posturi de jurist! Salariul BRUT: 4.785 de lei, 8 ore pe zi, de luni până vineri!

Odată cu majorările salariale din administrație, posturile de funcționar public au devenit tentante, prin prima salariilor atractive, a programului fix și a faptului că postul de funcționar public este considerat un post inamovibil (nu poate fi transferat, înlocuit sau destituit din funcție fără anumite garanții legale) și beneficiază de protecție legală, în baza Codului Muncii.

Salariu BRUT: 4.785 de lei, program de lucru: 8 ore pe zi, de luni până vineri! Salariu garantat, sporuri și premii, în perspectivă!

Primăria Bistrița anunță scoaterea la concurs a două posturi de jurist, grad PRINCIPAL (implică vechime și experiență): unul la Direcția Administrație Publică , juridic și unul la Direcția Economică.

Condiții:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe: ştiinţe juridice;
– să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante).

Salariile au fost negociate de primarul Ovidiu Crețu și de reprezentanții sindicatului funcționarilor din primărie. Coeficienții s-au aplicat în funcție de responsabilități și competențe.

 

 

Despre SPORURI și PRIME!

– Crețu: “Nu avem, așteptăm pentru anul viitor să vedem ce vor însemna instrucțiunile care vor apărea, de aplicare, care vor apărea prin Ordin de Ministru să vedem dacă se discută sau nu se mai discută de sporuri sau de celelalte. Deocamdată nu sunt: nici sporuri, nici celelalte!

 

a24 - Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurist la Direcția Administrație Publică. Click pentru BIBLIOGRAFIE

Dosarele se depun din 4 august până în 23 august, la sediul Primăriei Bistrița

– 5 septembrie, proba scrisă
– 10 septembrie, proba orală.

Jurist Direcția Economică, executare creanțe. Click pentru BIBLIOGRAFIE

Dosarele se depun din 28 iulie până în 16 august, la sediul Primăriei Bistrița.

– 29 august (proba scrisă)
– 31 august (interviul)

Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante). Ambele posturi scoase la concurs sunt pe perioada nedeterminată. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

LISTA cu salariile din Primăria Bistrița! NU există salariu sub 3.000 de lei pentru funcționarii cu facultate!

Primarul va avea cel mai mare salariu BRUT, de 13.050 de lei, după care urmează salariile celor 2 viceprimari. Administratorul public va încasa 11.310 lei, secretarul și arhitectul vor lua aproximativ 10.000 de lei.

Angajații cu funcții de conducere vor avea venituri cuprinse într 7.800 de lei(șef-birou) și 10.150 lei (director executiv).
Juriștii: între 2.600 (debutanții) și 5.075 lei.(consilierii superiori).
Polițiștii locali: 2.300 de lei (cei cu studii medii) și 5.075 lei (cei cu studii superioare).
Munictorii necalificați ai DSP-ului vor încasa 1.755 de lei (muncitor simplu) și 3.625 de lei (maistru șef-formație).

În afara debutanților, ABSOLUT toți funcționarii cu facultate vor avea salarii care depășesc 3.000 de lei.

 

SPORURI și PRIME la Primărie! Legea permite acordarea de premii în BANI pentru funcționarii din administrație!

 

Conform legii 153/2017

Pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

art 19 – Salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate.

(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.

(2) Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(3) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, anual, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale.

(4) Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

 

Citiți și:

 

directorii-Copy-840x374

Vezi lista cu salariile din Primărie!!! Directorii au primit vestea cea MARE cu zâmbetul pe buze! Primesc sume cuprinse între 1.500 – 2.000 de euro! Știați că Primăria Bistrița are aprox 1.000 de salariați și e-n TOP la capitolul număr de ANGAJAȚI ?
Comentarii

  • Nu vine nimeni? nici cei care comenteaza mereu si dau cu pietre in bugetari? Sunt posturi libere nu auziti?

  • Comentatori cu fabrica Leoni si cu bugetarii, este liber la concurs daca aveti pregatirea necesara. Vor mai fi si alte postruri , salariul atractiv, primaria va asteapta, sa nu gresiti sa ajungeti la Leoni

Caricatură

Ziar de Bistrita