Ultimele noutati

Palatul de Justiție se extinde cu un NOU corp de clădire cu 3 etaje! Vezi cine e prins contractul de aproape 2 MILIOANE de euro… după lupte seculare pe licitație!

Palatul de Justiție va fi EXTINS și se va realiza un corp nou de clădire cu 3 etaje, în prelungrea corpului de clădire existent. Contractul de lucrări publice a fost câștigat de firma FRASINUL. Valoare contract: 8.651.070 RON.
Prezentul proiect se referă la o extindere a clădirii inițiale cu o suprafață desfășurată de circa 18% și o îmbunătățire a izolației termice exterioare. Schelele au fost montate pe corpul clădirii și lucrările vor începe în cel mai scurt timp. Clădirea veche a fost proiectată în 1995 și finalizată în luna decembrie anul 2000.

x11

 x1

x3x12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORD și FRASINUL s-au luptat pentru acest contract “BABAN”!  RECORD a ofertat cu 1 milion de lei sub FRASINUL, dar a pierdut contractul pe “chițibușuri” legislative!

Firmele RECORD și FRASINUL s-au asociat cu alte două firme pentru a putea prinde acest contract. Asocierea SC RECORD SRL – SC PLAN CONTUR SRL și Asocierea SC FRASINUL SRL – SC SMA CONSTRUCT SRL s-au luptat pentru acest contract. După îndelungi contestații, firma FRASINUL a reușit să-și atribuie această lucrare.

Frasinul a câștigat contractul cu o ofertă de 8.651.070 lei, chiar dacă RECORD  avut o ofertă mai bună din punct de vedere financiar, respectiv 7.393.763,42 lei.

Consiliul Naționl de Soluționare a Contestațiilor a scos din schemă RECORD-ul. Motivul: firma n-ar fi prins pe deviz  o pompă și o centrală termică !

Consiliul a stabilit că „răspunsul transmis de ofertantul asociere SC RECORD SRL (la solicitarea de clarificări nr. 160L/18.01.2016) prin adresa nr. 189/18.01.2016 este nereal şi nesincer, după cum constată Consiliul, deoarece a susţinut că «valoarea totală ofertată aferentă acestui articol este identică cu cea indicată în oferta depusă de asocierea Record SRL –  SC PLAN CONTUR SRL nefiind afectată de eroarea materială, această eroare materială privind doar rubricile «cantitatea», respectiv «preţul unitar U/M». În fapt, eroarea afectează rubricile «cantitatea» şi «valoarea totală ofertată», preţul unitar real fiind cel prezentat în ofertă în ambele cazuri Centrală termică condensaţie Budures Logamax 100kw – 14.159,59 lei respectiv Pompa electronică DAB, EVOSTA 40-70/130 – 349,20 lei.

Prin urmare, constatând că, în realitate, conţinutul propunerii financiare a ofertantului asociere Record SRL –  SC PLAN CONTUR SRL se modifică în plus cu valoarea utilajelor neofertate, precum şi faptul că nu este vorba de o eroare aritmetică (în sensul prevăzut la articolele de mai sus), Consiliul apreciază ca întemeiată decizia autorităţii contractante de a considera neconcludent răspunsul la clarificări şi de a respinge ca neconformă oferta în cauză.” se arată în motivația CNSC-ului.

Motivul respingerii ofertei este: “neconformitatea rezultată din nerespectarea cantităţilor date prin documentaţia tehnică”

Oferta firmei RECORD a fost considerată neconformă, motiv pentru care juriștii companiei s-au adresat instanțelor de judecată. În dosarul nr. 1964/2/2016,  Curtea de Apel București a pronunțat  decizia civilă 2282/2016, prin care s-au respins excepţiile lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active şi, totodată, s-a respins plângerea formulată de Record.

DECIZIA Consiliului Național de Soluționare Contestațiilor

Deoarece Curtea de Apel București a analizat și respins plângerea firmei RECORD, Frasinul a fost desemnată câștigătoarea a contractului chiar dacă avea o ofertă mai scumpă cu 1.2 milioane de lei și inițial se clasa pe locul doi. În plus de asta, C.N.S.C a admis cererea SC FRASINUL SRL de obligare a firmei RECORD la plata către această societate a sumei de 159 lei, reprezentând contravaloarea copii xerox şi a sumei de 4.200 lei, reprezentând onorariu de avocat.

v1

Ce lucrări se vor face!

Pentru a mări capacitatea construcției și pentru a genera și alte spații pentru activități suplimentare care nu existau inițial, se propune realizarea unui corp de clădire NOU cu 3 etaje plus mansardă. de asemenea, va fi înocuită toată tâmpăria din aluminiu și fațadele vor fi placate cu polistiren.

Se impune:

– necesitatea realizării unui volum de activitate mult mai mare decât cel avut în vedere ladimensionarea făcută în urmă cu 20 de ani
– necesitatea reabilitării șarpantei, învelitorii și scurgerilor pluviale
– necesitatea completării izolației termice insuficiente a pereților, pardoselii și plafonului.
ultimului nivel care generează cheltuieli mari pentru încălzire.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului va fi Tribunalul Bistrița-Năsăud, prin programul finanțat din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții.

Durata lucrărilor: 24 de luni!

 

 
Caricatură

Ziar de Bistrita