Ultimele noutati

Licitație pentru IZOLAȚIE! Reabilitarea în valoare totală de 1.5 milioane de euro va demara în noiembrie, cel mai devreme! Va semna Crețu începerea lucrărilor, cu iarna la ușă?

Încă de la câștigarea unui nou mandat, primaurl Ovidiu Crețu a anunțat că va demara izolarea blocurilor din Bistrița. La un an distanță, niciun bloc NU a fost reabilitat, dar se află în derulare o primă licitație pentru ” Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe ” – Bistrita 6. Acestea sunt grupate în 3 loturi, după cum urmează:

Lot 1:

– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. Iosif Vulcan, nr.4, bl.C2 care cuprinde un numar de 30 apartamente;
– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. Octavian Goga, nr.6, bl.B2 care cuprinde un numar de 20 apartamente;
– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. Octavian Goga, nr.8, bl.B3 care cuprinde un numar de 20 apartamente;
– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. Solomon Halita, nr.2, care cuprinde un numar de 16 apartamente;
– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.2, bl.B4, care cuprinde un numar de 24 apartamente.

Lot 2:

– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. Garii, nr.30, care cuprinde un numar de 180 apartamente.

Lot 3

– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. 1Decembrie, nr.2, bl.3, care cuprinde un numar de 20 apartamente;
– Blocul de locuinte din municipiul Bistrita, str. Octavian Goga, nr.4, bl.B1, care cuprinde un numar de 20 apartamente.

 

 

 

t21

han1

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea economica si financiara a firmelor care vor contractele pe izolat blocuri!

Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani nu trebuie sa fie mai mica de : pentru Lot 1: 4.000.000 lei, fara TVA, pentru Lot 2-5.000.000 lei fara TVA, pentru lot 3 – 2.000.000 lei fara TVA.

Operatorii economici participanți la procedură trebuie să facă dovada că au în dotare sau dispun (contract de proprietate/inchiriere/leasing, sau alte documente care să facă dovada punerii la dispoziție, de utilaje și echipamente necesare execuției lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. În acest sens vor prezenta o lista cu utilajele și echipamentele necesare. Aceasta listă trebuie să includă schela metalică sau un alt utilaj care asigură aceeași funcțiune ca si schela metalica, care să permită acoperirea unei suprafețe de fațadă a blocului de minim 1.000 mp pentru lotul 2 și minim 500 mp pentru fiecare din celelalte două loturi.

Având în vedere derularea în paralel a lucrărilor aferente loturilor, în situația în care un operator economic depune oferta pentru mai multe loturi, resursele de utilaje și echipamente nominalizate în vederea îndeplinirii cerinței trebuie să fie diferite pentru fiecare lot în parte. Ofertantul câștigător va lua toate măsurile necesare pentru a asigura dotarea cu utilajele și echipamentele necesare pe toată perioada de realizare a contractului.

Lista principalelor lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarii publici sau privați.

Condiții pentru FIRMELE care vor aceste contracte:

Prezentarea de lucrări similare, în valoare cumulată de minim :Pentru Lot 1 – 2.000.000 lei, fara TVA; Lot 2 – 2.500.000 lei fara TVA; Lot 3-1.000.000 lei fara TVA, realizate în baza unuia sau cel mult 3 contracte de lucrări. Prin lucrări similare se înțelege lucrări de construcții civile și/sau industriale.

PRECIZARI:

SEMNARE CONTRACT BISTRITA 6 - 28.06.2017În cazul în care, în cadrul contractului/contractelor prezentate pentru demonstrarea cerinței privind experiența similară sunt și lucrări care nu au legătură cu tipul de lucrări similare solicitate, ofertantul va prezenta gama de lucrări executate în baza contractului, cu care își susține experiența similară. Se vor prezenta documente relevante(contracte sau procese verbale sau recomandari sau documente constatatoare) din care sa rezulte tipul lucrarilor executate de ofertant din cadrul contractului, perioada de executie si valoarea acestora exprimata in lei fara TVA. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2017, iar data de deschidere a ofertelor: 23.10.2017.

Finalizarea blocurilor se va realiza în 8 luni de la data atribuirii contractului.

Valoarea estimata : 5.720.000 lei + TVA.

Dacă vor exista contestații, atribuirea contractului se va prelungi și lucrările s-ar putea amâna până în primăvară.

 

Ce lucrări se fac! 

Principalele lucrări de reabilitare termică propuse pentru aceste blocuri sunt izolarea termică a faţadei – parte opacă şi parte vitrată, închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei / termohidroizolarea în lipsa şarpantei, termoizolarea planşeului peste subsol, instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pentru asigurarea iluminatului în spaţiile comune şi realizarea de lucrări conexe care vor cuprinde intervenţii minime de reparare / consolidare a imobilelor inclusiv şarpante, faţade, instalaţiei de distribuţie a apei reci, a a canalizării, instalaţiei electrice în spaţiile comune, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie ş.a.m.d.

 

d55

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de blocuri pentru care există finanțare, dar încă NU s-au scos la licitație. Pentru aceste loturi, cel mai probabil lucrările vor începe anul viitor!

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 16”.

Blocurile care vor fi reabilitate termic în cadrul acestui proiect sunt:

1. blocul de locuinţe – strada Arţarilor nr. 30 (80 ap.);
2. blocul de locuinţe – Aleea Spătarului nr. 6 (24 ap.);
3. blocul de locuinţe – strada General Eremia Grigorescu nr. 1 (48 ap.);
4. blocul de locuinţe – Intrarea Muncelului nr. 5 (60 ap.);
5. blocul de locuinţe – Intrarea Muncelului nr. 7 (60 ap);
6. blocul de locuinţe – Intrarea Turturelelor nr. 2 (78 ap.);
7. blocul de locuinţe – Aleea Plopilor nr. 4 (40 ap.);
8. blocul de locuinţe – Intrarea Pârcălabului nr. 5, strada Vasile Lupu nr, 19 (52 ap.);
9. blocul de locuinţe – Aleea Greuceanu nr. 7 (40 ap.);
10. blocul de locuinţe – Aleea Tihuţa nr. 7 (60 ap.).

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 8”.

Proiectul cuprinde 9 blocuri cu un total de 382 apartamente, astfel:
1. Blocul de locuinţă – bulevardul Decebal, nr. 46 (40 apartamente);
2. Blocul de locuinţă – bulevardul Decebal, nr. 2 (29 apartamente);
3. Blocul de locuinţă – Piaţa Morii, nr. 2 (24 apartamente);
4. Blocul de locuinţă – strada 1 Decembrie, nr. 1 (16 apartamente);
5. Blocul de locuinţă – strada Mihai Eminescu, bl. 3 (38 apartamente);
6. Blocul de locuinţă – strada Andrei Mureşanu, bl. 9 (15 apartamente);
7. Blocul de locuinţă – strada Gării, nr. 32 (80 apartamente);
8. Blocul de locuinţă – strada Rodnei, nr. 20 (64 apartamente);
9. Blocul de locuinţă – strada Rodnei, nr. 1 (76 apartamente).

Blocurile pentru care s-a solicitat finanțare:

Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 13” a fost depus spre finanţare la sediul ADR Nord-Vest în data de 16.11.2016 şi cuprinde 6 blocuri cu un total de 192 de apartamente, astfel:
1. Blocul de locuinţă – strada General Grigore Bălan nr. 37 (11 apartamente)
2. Blocul de locuinţă – strada Ion Minulescu nr. 1 (62 apartamente)
3. Blocul de locuinţă – Aleea Tineretului nr. 1 (45 apartamente)
4. Blocul de locuinţă – strada Solomon Haliţă nr. 3 (30 apartamente)
5. Blocul de locuinţă – Intrarea Castanului nr. 1 (34 apartamente)
6. Blocul de locuinţă – strada Dragoş Vodă nr. 3 (10 apartamente).

Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 12” a fost depus spre finanţare la sediul ADR Nord-Vest în data de 16.11.2016 şi cuprinde 6 blocuri cu un total de 276 apartamente, astfel:
1. Blocul de locuinţă – strada Piaţa Morii nr. 56 (65 ap.)
2. Blocul de locuinţă – strada Colibiţei nr. 6 (40 ap.)
3. Blocul de locuinţă – strada Colibiţei nr. 8 (41 ap.)
4. Blocul de locuinţă – strada Mesteacănului nr. 4 (48 ap.)
5. Blocul de locuinţă – strada Petre Ispirescu nr. 26 (30 ap.)
6. Blocul de locuinţă – strada Intrarea Vişinului nr. 5 ( 52 ap.).

 

La aceste lucrări de modernizare, contribuţia proprietarilor este între 3,5% şi 25% din totalul proiectului, în funcţie de venitul acestora.

 

Citiți și: 
han2-800x400

Așa-i la noi: în mijlocul verii NU se lucrează și au loc licitațiile pentru blocurile de izolat! Primarul anunță că în octombrie încep lucrările și iarna NU va autoriza reabilitările. Vezi cele 18 blocuri care-au prins finanțarea pe fațade și termopane!

 
Caricatură

Ziar de Bistrita