Lorant Sas (USR): Legea offshore va permite României să devină independentă energetic în sectorul gazelor naturale

Deputatul USR Lorant Sas a anunțat că a votat Legea offshore, care, în opinia sa, va permite României să devină independentă energetic în sectorul gazelor naturale, dar și să joace un rol regional strategic în asigurarea securității energetice pentru această parte a Europei.

”Începând de anul acesta vom putea folosi gaze extrase atât din Marea Neagră, cât și din noi zăcăminte descoperite pe teritoriul național, deoarece textul legii are și o componentă onshore, care permite, de exemplu, accelerarea investițiilor de la Caragele, locul celui mai important zăcământ de gaze descoperit în ultima perioadă. Legea stabilește că România va avea drept de preempțiune la achiziția gazelor, adică se va acoperi primordial necesarul intern, înainte de a vinde surplusul către export. Mi-aș fi dorit ca veniturile obținute din redevențe să aibă o destinație clară, în direcția unor fonduri destinate bunăstării cetățenilor români. Îmi doresc ca factorii de decizie să urgenteze investițiile în extinderea rețelelor locale de gaze și în mărirea capacităților de stocare, deoarece România are restanțe enorme la aceste capitole. Dar această lege votată astăzi este un imens pas înainte și, în acord cu prevederile directivelor europene privind tranziția verde, România are o șansă reală de a deveni un pilon de stabilitate într-un context geopolitic extrem de fragil”, a precizat Lorant Sas.

Proiectul legii offshore a fost adpotat miercuri de Camera Deputaţilor. S-au înregistrat 248 de voturi „pentru” şi 34 de voturi „împotrivă”.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare un set de măsuri privind stabilitatea regimului fiscal şi de redevenţe petroliere.

Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/ lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. (…) La propunerea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre localizate pe uscat (onshore), ANRM stabileşte ori, după caz, actualizează lista perimetrelor petroliere onshore de adâncime şi a zăcămintelor onshore de adâncime cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea titularului de acord petrolier„, se arată în proiectul de lege.

Potrivit prevederilor proiectului, titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/ sau onshore de adâncime aflate în curs de executare li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevenţe şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare existente la data de 1 ianuarie 2023.

Titularii de acorduri petroliere offshore şi/ sau onshore de adâncime, inclusiv filialele acestora şi/ sau titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/ sau perimetre petroliere onshore de adâncime, aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare. Impozitul asupra veniturilor suplimentare se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/ sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream”, mai arată proiectul.

Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 40% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare, precizează proiectul.

Pe toată durata derulării acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, titularii acordurilor, inclusiv operatorii economici afiliaţi acestora au dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile produse din perimetrele petroliere respective, la preţurile şi în cantităţile determinate de către aceştia, în condiţiile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. Prin excepţie, Guvernul, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Energiei, poate introduce restricţii temporare de preţ şi vânzare pentru cantităţile necesare în vederea asigurării consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică destinată populaţiei, precum şi a celor necesare îndeplinirii obligaţiilor subsumate mecanismelor europene de solidaritate prevăzute de reglementările europene, se mai arată în actul normativ.