Ultimele noutati

Gabriel Lazany se BAGĂ de manager la Spitalul Județean! După pensionarea lui Buta, directorul ADMINISTRATIV și patronul firmei ALCES vrea funcția-supremă în spital! Are șanse?

Directorul Gabriel Lazany face parte din echipa lui Mircea Buta și acum jinduiește la funcția supremă. Lazany deține 40% din firma Alces, care a derulat mai multe contracte cu Spitalul Județean.

“Legislația îmi permite să candidez, legislația a permis întotdeauna să candieze și alte profesii NU doar cea de medic pentru funcția de manager, legea 95 a Sănătății a permis permanent, vă dau exemplul de la Cluj, unde de 4 ani de zile la Spitalul Clinic este manager un economist!… Încă NU cunosc condițiile de concurs, eu cred că le îndeplinesc în totalitate și dacă le îndeplinesc, îmi voi depune candidatura pentru postul de manager.” a declarat Lazany, la AS-TV.
Refertor la Mircea Buta, Lazany a completat: “Conform legii,dacă NU apare vreo modificare legislativă, el NU mai poate candida!”

Mircea Buta NU va mai putea candida, deoarece are 65 de ani , vârsta pensionării. Transferul de imagine s-a făcut treptat iar Lazany este perceput ca fiind un continuator al investițiilor în Spitalul Județean, deși a fost doar un executant în ecuație. La vizitele excesive ale președintelui Consiliului Județean împreună cu greii din P.S.D, Gabriel Lazany a fost mereu prezent “la poză”. În ce privește studiile acestuia, Lazany se recomandă ca fiind economist și a absolvit Institutul de Științe Economice din Cluj Napoca, plus alte specializări realizate pe parcurs.

Pentru funcția de manager al Spitalului Județean, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior în domeniul medical, economico-financiar sau juridic;
– sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, cu diplomă agreată de Ministerul Sănătății, sau ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ;
– au cel puțin cinci ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată; nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
– sunt apți din punct de vedere medical fizic și neuropsihic;
– nu au vârsta de pensionare, conform legii.

x22

x54

 

 

 

 

 

 

DETALII despre concurs:

(1) Comisia de concurs este formată din președinte, 2-3 membri și un secretar, numiți conform prevederilor art. 2, din cadrul membrilor consiliului de administrație.
(2) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită de organul ierarhic superior spitalului. Componența comisiei va respecta aceeași proporție de reprezentare cu componența reprezentării la constituirea consiliului de administrație al spitalului.
(3) Nu pot face parte din comisia de concurs și din comisia de soluționare a contestațiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaților.

 

x66

x33

 

 

 

 

 

 

x55

x44

 

 

 

 

 

 

 

Interviul de selecție se desfășoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

(2) În cadrul interviului de selecție se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise – cu scopul de a atrage mai multe informații de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: “Ce puteți să spuneți despre………”;

b) întrebări închise – cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situații (de exemplu: Ați condus un colectiv de muncă/echipă vreodatăș);
c) întrebări ipotetice – cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situații sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteți angajat, cum ați proceda în administrarea cheltuielilor legate de personalș);
d) întrebări de probă – cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneați că………).
(3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

7.000 de lei este salariul lui Lazany, care dacă devine manager al Spitalului Județen va sălta la peste 10.000 de lei pe lună!

 

x77

x778

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Lazany a început să iasă public și are relații apropiate cu conducerea Consiliului Județean. Spitalul Județean are aproximativ 1.250 de angajați iar staff-ul de conducere cu care a colaborat Mircea Buta preferă continuitate în managementul instituției. Relația cu factorii politici îl avantajează pe Lazany deși sunt mai mulți medici care îndeplinesc condițiile și ar putea intra în concurs pentru postul de manager al Spitalului Județean care  va fi scos la concurs în scurt timp.

 
Comentarii

Caricatură

Ziar de Bistrita