Mai multe unităţi de învăţământ din Bistrița ar putea fi dotate cu surse de energie regenerabilă

Pentru a crește nivelul de independență energetică, mai multe unităţi de învăţământ din Bistriţa ar putea fi dotate cu surse de energie regenerabilă. Municipalitatea intenționează să solicite finanțare europeană pentru un o astfel de investiție. 

Consiliul Local al municipiului Bistrița și-a dat acordul pentru ca Primăria să solicite finanțare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru proiectul intitulat ”Utilizarea energiei din surse regenerabile în unitățile de învățământ din Municipiul Bistrița”.

Proiectul va contribui la creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile mai puţin exploatate și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural)”, se arată în documentația proiectului.

Unitățile de învățământ cuprinse în proiect sunt:

În aceste unități de învățământ, consumul de energie va fi asigurat, cel puțin parțial, din surse regenerabile dezvoltate prin proiect. Sunt luate în calcul pompele de căldură tip aer-apă şi panourile fotovoltaice montate pe acoperiş.

Valoarea proiectului este de 14.298.079 lei, din care valoarea nerambursabilă solicitată este de 11.258.659 lei.