Național

Măsură care vine în sprijinul celor care doresc să adopte un copil

 -  - 


Cheltuielile de transport şi cazare ale celor care adoptă copii din alte județe decât cele de domiciliu vor fi decontate din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Sumele necesare pentru transport şi cazare în vederea participării la procedura de potrivire practică cu un copil care are domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare se decontează în mod unitar, la nivelul întregii țări.

În acest sens, Executivul a adoptat o hotărâre care prevede procedura de decontare a celor 200 de lei/zi/persoană pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorilor pentru vizitele efectuate de aceștia în perioada de potrivire practică cu copilul. Astfel, plata acestei sume se face de către direcţia generală de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare, la solicitarea acestora. Pentru decontarea sumelor, DGASPC transmite agenţiei pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv cea a municipiului București o situaţie centralizatoare cu titularii drepturilor, potrivit unui calendar stabilit de comun acord.

Sumele se asigură din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale.

Se estimează ca un număr de aproximativ 1.500 de familii adoptatoare vor beneficia de acest drept, reprezentând cheltuieli de aproximativ 6 milioane de lei/an.

Potrivit datelor colectate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții, la nivelul DGASPC-urilor se înregistrau, la 31 decembrie 2021, solicitări pentru decontarea acestui sprijin în valoare de aproximativ 1.500.000 lei.

79 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.