Mai știți promisiunea cu “Poarta Transilvaniei”, realizarea drumului Blajului și a variantei “pe Ilve?” Ei bine, după 4 ani Consiliul Județean merge pe o nouă variantă, redusă la jumătate!

Radu Moldovan a promis încă din 2012 că va realiza un drum strategic ce va dezvolta infrastructura județeană prin conectarea principalelor căi de acces. Poarta Transilvanei se numea acest proiect, care implica modernizarea unor sectoare de drum ce ar dezvolta zona Colibița, zona Bârgău, zona Ilvelor făcând legătura cu județul Suceava. Prin joncțiunea cu DN 17 județul nostru ar deveni o nouă variantă de tranzit a Transilvaniei spre Bucovina atât de necesară în plan economic.

“Poarta Transilvaniei”, acum numit DJ 172 D cuprinde localitățile Mureşenii Bârgăului – Lac Colibiţa (cunoscut Drumul Blajului, 5 km), Prundu Bârgăului – Lac Colibiţa (24 km), Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (14,32 km) şi Ilva Mică – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava (42,15 km).

desen-drum-poarta-transilvaniei

DJ 172 D are o lungime de aproximativ 85 kilometri are originea în DN 17, pe raza localității Mureșenii Bârgăului și destinația la limita cu județul Suceava. Contractul de modernizare a drumului intitulat Poarta Transilvaniei este estimat la 90 de miloane de euro (toate cele 6 loturi).

În vederea întocmirii documentaţiei de proiectare, drumul a fost împărţit în loturi, care, în general, corespund tronsoanelor de drumuri judeţene care au fost comasate si s-a realizat kilometrajul pentru noul traseu al drumului judeţean DJ172D. Astfel drumul conține următoarele loturi:

Lot 1 – km 0+000-11+578 : Mureşenii Bârgăului – Colibiţa

– Tronson 1 km 0+000-5+115 Mureșenii Bârgăului – Int. cu  DJ172D lot
– Tronson 2 km 5+115-11+578 – Int.cu DJ172D lor 2 – Colibița
Lot 2 – km 18+045 – 35+055: lac Colibiţa – Bistriţa Bârgăului – Prundu Bârgăului (int. cu DN17)
Lot 3 – km 40+732 – 54+842: (Int. DN17) Josenii Bârgăului – Strâmba –   llva Mică
Lot 4 – km 56+556 – 75+353 : llva Mică (int cu DN17D) – Poiana llvei – Măgura llvei
Lot 5 – km 75+353 – 93+132: Măgura llvei – llva Mare – Lunca llvei – limita sit Natura 2000 (zona cabanei Silhoasa).
Lotul 6, cuprins între km 93+132 – 99+476: Lunca llvei – lim. jud. Suceava – nu a s-a intocmit DALI nefiind vizat de proiectele de investiţii avute în vedere pentru anul 2016.

Tronsonul pentru care se va intocmi Cererea de Finantare

Tronsonul de drum județean pentru care se intenționează a se depune CEREREA DE FINANȚARE in cadrul Axei 6.1 a POR 2014-2020  însumează o lungime de  49,917 km și corespunde loturilor 2,3 si 4:

  – Lot 2 – km 18+045 – 35+055, L=17,010 km
   – Lot 3 – km 40+732 – 54+842, L=14,110 km
   – Lot 4 – km 56+556 – 75+353, L=18,797 km.

După 4 ani, Consiliul Județean face doar jumătate din Marea Poartă a Transilvaniei! NU sunt bani pentru Drumul Blajului și ” drumul Ilvelor”

Poarta Transilvaniei urma să se realizeze din fonduri europene, dar sumele  acordate regiunii NU sunt suficiente pentru acest mega-proiect. În consecință varianta Poarta Transilvaniei a rămas fără finanțare  și s-a mers pe o nouă variantă, mai scurtă. Regiunii Nord – Vest s-au acordat 120 de milioane de euro, sumă care urmează a se împărți între cele 6 județe componente ale regiunii.

Alexandru Toniuc, director în cadrul Consiliului Județean a fost prezent în studiourile AS-Tv și a prezentat noua variantă a Porții Transilvane ce se dorește a fi finanțată din bani europeni.

 

“La nivelul ADR N-V s-au prioritizat câte un drum județean pentru fiecare județ. Fondurile alocate pentru întreaga perioadă, până în 2020…  e vorba de 120 de milioane de euro, sumă care e insuficientă pentru nevoile unui singur județ. Valorile de proiectare au ajuns către 1 milion de euro/kilometru, dacă e vorba de un drum în zona de munte, cum avem în Colibița. Vă dați seamă că la 100 de kilometi cât reprezintă un drum, noi consumam 70 la sută din bugetul întregii regiuni. Ca să NU se ajungă la o repartiție disproporționată între județe, s-au prioritizat anumite trasee. Noi am concluzionat că vom finanța doar acest drum din programul operațional regional și a trebuit ca urmare a alocării de sume e întreaga investiție să reducem sectorul propus doar la 45 de kilometri. Este proiectul la care lucrăm.”  a declarat Toniuc.

Astfel se va realiza jumătate din Poarta Transilvaniei, respectiv drumul Bistrița Bârgăului – Colibița și varianta “pe Strâmba” ce leagă Josenii Bârgăului de Ilva Mică și Ilva Mică – Măgura Ilvei. Total: 45 de kilometri.

30 de MILIOANE de euro pe varianta SCURTĂ a Porții Transilvane: Bârgău – Colibița și drumul peste Strâmba!

tr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul de drum corespunzător lotului 2 se desfăşoară între km 18+045 şi km 35+055, având o lungime de 17,010 km şi străbate localităţile Colibiţa, Bistriţa Bârgăului, Prundu Bârgăului , până la intersecţia cu drumul naţional DN17. Traseul se suprapune pe traseul fostului drum judeţean DJ 173A, rekilometrat, cu originea în zona localităţii Colibiţa.

Drumul “pe Strâmba” e cel mai scump: peste 1 milion de euro/kilometru!

 

lot 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotul 3 – km 40+732 – km 54+842 – (DN17) Josenii Bârgaului  – Strâmba  – Ilva Mică. Este nevoie de: sistem rutier + acostamente, drumuri laterale, șanțuri, rigole, podețe, gabioane, ziduri de sprijin, reabilitare pod, pod nou etc.

lot iiiToate aceste lucrări complexe ar duce costurile la aproximativ 1 milion de euro pe kilometru, deschizând o nouă legătură către Colibița. Total valoare estimata proiectare si executie 50 de milioane de lei (val fara TVA), respectiv 11.322.919 euro.

 

Sectorul de drum corespunzător lotului 3 se desfăşoară între km 40+732 şi km 54+842, având o lungime de 14,110 km şi străbate localităţile Josenii Bârgăului, de la intersecţia cu drumul naţional DN 17, Strâmba şi llva Mică. Este traseul fostului drum judeţean DJ172C, rekilometrat conform HG 156/04.12.2014.

 

Se realizează doar un sfert din Drumul Ilvelor, care face legătura cu Suceava

 

lot 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul de drum corespunzător lotului 4 se desfăşoară între km 56+556 şi km 75+353, având o lungime de 18,797 km şi străbate localităţile llva Mică de la intersecţia cu drumul naţional DN17 D, Poiana llvei şi Măgura llvei. Este pe traseul fostului drum judeţean DJ 172D.

Drumul Ilvelor rămâne un vis, deocamdată!

trns 5Drumul de pe Ilve e poate cel mai important tronson, care ar face legătura cu județul Suceava. Are costuri semnificative și tocmai de aceea s-a renunțat la această variantă.

 

 

 

Conform documentației din Ghidul Solicitantului, orice drum județean este eligibil pentru suma maximă de 50 de MILIOANE de euro și de aceea Poarta Transilvaniei a fost reconfigurată și limitată la suma impusă, însă fără aceste tronsoane.

tronson 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 5 – km 75+353 – 93+132: Măgura llvei – llva Mare – Lunca llvei – limita sit Natura 2000 (zona cabanei Silhoasa). Lotul 6, cuprins între km 93+132 – 99+476: Lunca llvei – lim. jud. Suceava – nu a s-a intocmit DALI nefiind vizat de proiectele de investiţii avute în vedere pentru anul 2016.

Drumul Blajului rămâne la faza de promisiune. S-a făcut proiectare, dar NU e finanțare!

blajului 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Drumul Blajului face legătura din DN 17 cu Colibița, un drum strategic ce ar permite accesul dinspre Mureșeniblajuluii Bârgăului spre Lac.  Tronsonul cunoscut ca Drumul Blajului și are o lungime de 5 kilometri pe drumul judetean DJ 172 D, km 0+000 – 5+115 Colibita. 

Pe Drumul Blajului sunt 2 poduri care necesită lucrări de reabilitare și 3 versanți care necesită lucrări de consolidare.

 

 

 

Colibița – Mița se face din fonduri guvernamentale!

Porțiunea Colibița-Mița a fost prinsă prin Programul Național de Dezvoltare Locală și se va realiza prin fonduri guvernamentale.

mita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta scurtă a Poarții Transilvaniei va fi depusă pe Programul Operațional Regional și va intra în evaluare. DACĂ se va obține finanțarea, loturile din documentație vor fi scoase la licitație (Bistrița Bârgăului – Colibița, Joseni – Ilva Mică și Ilva Mică – Măgura Ilvei) . Pentru Drumul Blajului și Drumul Ilvelor NU există finanțare europeană, iar lucrările sunt extrem de costisitoare (aproximativ 1 milion de euro/kilometru).

x665-800x400La aproximativ 30 de milioane de euro sunt estimate lucrările la varianta scurtată a drumului așa-zis Poarta Transilvaniei. Conform ghidului solicitantului, fiecare drum județean este LIMITAT la o finanțare nerambursabilă de MAXIM 50 de milioane de euro. Așadar, Poarta Transilvaniei, cu care Radu Moldovan a început primul mandat era un proiect estimat din START la 90 de milioane de euro, în consecință ne-eligibil în varianta prezentată inițial!
Caricatură

Ziar de Bistrita