Ministerul Educației a decis: Mai puțini elevi în clasele a IX-a!

 -  -  970


Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu în învăţământul liceal cu frecvenţă – zi se va reduce.

Astfel, numărul elevilor în clasele cu filiera tehnologică şi învăţământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocaţională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învăţământul liceal de artă se reduce de la 28 la 24. De asemenea, numărul elevilor în clasele cu filiera teoretică se reduce de la 28 la 26 de elevi.

Joi, 21 ianuarie, Ordinul de Ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial, acesta urmând să fie avizat în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022.

Având în vedere modificările promovate, activităţile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de şcolarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.

Această măsură se constituie într-un pas concret în direcţia României Educate, precizează Ministerul Educației.

0 notes
95 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *