Ministerul Sănătăţii a finalizat achiziţia măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate

 -  -  904


Ministerul Sănătăţii a anunțat că a finalizat procedura de achiziţie a măştilor de protecţie destinate familiile şi persoanele defavorizate.

În urma finalizării achiziţiei, vor fi achiziţionate 115 milioane de măşti în valoare de 73 de milioane de lei fără TVA, cu un preţ unitar de 0,68 lei fără TVA/mască.

Măştile de protecţie vor fi transportate direct la direcţiile de sănătate publice în termenul maxim de până la 7 zile şi vor fi distribuite beneficiarilor de către autorităţile publice locale cu ajutorul asistenţilor medicali comunitari şi ai mediatorilor sanitar.

Fiecare persoană eligibilă va primi un număr de 50 măşti de protecţie. Vor beneficia de acest sprijin, aproximativ 2.300.000 de persoane, după cum urmează:

  • persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei, inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

0 notes
29 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *