Ministerul Sănătății anunță măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19

 -  -  998


La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat în şedinţa de vineri, 15 ianuarie 2021, o ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19.

Actul normativ stabileşte mai multe măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de vaccinare împotriva COVID 19 în România.

“Campania de vaccinare este de departe cea mai mare provocare a României pentru următoarele luni. Trebuie să ne asigurăm că toţi cei care participă vor fi motivaţi şi remuneraţi, corect şi transparent, pentru serviciile pe care le prestează. Nu vorbim despre un bonus, vorbim despre plată pentru muncă şi responsabilitate suplimentară. Ne bazăm pe medicii de familie să îi informeze, să îi programeze şi să îi monitorizeze pe pacienţi, mai ales pe cei care întâmpină dificultăţi în acest proces. Cea mai bună informaţie despre vaccin o iei de la medicul tău“, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Conform documentului aprobat vineri, în centrele de vaccinare împotriva COVID 19, procesul de imunizare se realizează de către personal medico-sanitar care îşi exercită profesia cu respectarea legislaţiei în vigoare, dar şi cu derogare, în condiţiile stabilite prin Strategia naţională de vaccinare împotriva COVID 19.

Fiecare centru de vaccinare are un medic coordonator, iar personalul medico-sanitar şi registratorii medicali delegaţi sau detaşaţi beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se finanţează din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale şi din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Finanţarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar şi registratorii medicali, şi a celor de capital, necesare a se efectua în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetele locale, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferenţiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

a) 90 lei/oră pentru medici;
b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali;
c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.

Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceştia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare : 60 lei/serviciu;

Toate sumele de mai sus sunt sume brute.

Pentru funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, din bugetul Ministerului Sănătăţii se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile prevăzute în Programul naţional de vaccinare, pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID 19;
b) cheltuieli privind plata personalului medico-sanitar şi registratorilor medicali, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum cheltuieli privind plata medicilor de familie pentru prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens.

0 notes
123 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *