Ministerul Sănătății: ”Testarea elevilor se va realiza în prima şi a patra zi a săptămânii, în sala de clasă”

 -  -  21053


Ministerul Sănătăţii a anunțat că a finalizat procedura de lucru pentru realizarea testării rapide antigen din salivă, în vederea diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ.

Potrivit procedurii, testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima şi în a patra zi lucrătoare a săptămânii, în sala de clasă.

Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se va organiza procesul de testare. Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă, de către cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unităţii de învăţământ, la începutul orelor de program. Testarea propriu-zisă este simplă şi uşor de executat, fără a necesita cunoştinţe medicale de specialitate”, arată Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

Personalul unităţilor de învăţământ va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, acestea fiind considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios. Testele se vor arunca în coşuri de gunoi prevăzute cu capac şi pedală prevăzute cu sac de gunoi, şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat.

Procedura de testare a elevilor se va încheia cu dezinfecţia corectă a mâinilor.

În cazul elevilor cu test antigenic rapid din salivă pozitiv, se vor lua o serie de măsuri:

  • cadrul medical/persoanele responsabile desemnate vor anunţa imediat părinţii/reprezentantul legal al elevului;
  • elevul va fi izolat în cabinetul medical sau în spaţiul special desemnat şi organizat, unde va fi monitorizat de către un cadrul medical sau persoane special desemnate;
  • cadrul medical sau, după caz, persoanele responsabile desemnate din cadrul unităţii învăţământ vor solicita la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuarea testării prin metoda RT-PCR elevului.

Unităţile de învăţământ din sistemul public şi privat vor raporta direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cazurile cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din salivă, în vederea testării prin metoda RT-PCR.

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura testarea prin RT-PCR a elevilor cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din salivă.

De asemenea, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, testarea pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ şi vor asigura instruirea cadrelor medicale şi a persoanelor desemnate din unităţile de învăţământ privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de salivă.

2 notes
178 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *