Ministrul Educației a început debirocratizarea procesului didactic. Ce măsuri se aplică începând de astăzi?

 -  -  1066


Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a anunțat că are o veste bună pentru colegii săi din sistemul educațional, aceasta fiind legată de proiectul privind debirocratizarea procesului didactic. În plus, unele măsuri se vor aplica încă de astăzi. 

”Începem semestrul al doilea cu o veste bună: prima etapă pentru debirocratizarea procesului didactic cuprinde câteva măsuri care se vor aplica chiar de astăzi, 13 ianuarie”, a transmis ministrul Monica Anisie.

Potrivit ministrului, măsurile care se vor aplica de astăzi sunt:

 • portofoliul profesorului conține, în format digital sau/și letric, doar planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare și instrumente de evaluare. Este exceptat de la această precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018;
 • procesele verbale care nu necesită probarea modului de luare a deciziei, de la activitățile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activități cu părinții nu sunt obligatorii și pot fi înlocuite cu liste de prezență;
 • rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional, care nu sunt prevăzute în mod expres în acte normative, nu se întocmesc la nivelul unității de învățământ preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau a altor aplicații specifice;
 • aplicarea testelor inițiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de învățământ sau clasă. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaște nivelul atingerii competențelor de către elevi;
 • portofoliul dirigintelui va conține numai planificarea activităților specifice funcției de diriginte, calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei și fișele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă.

Totodată, pe lângă acestea, sunt în curs de modificare actele normative care vizează următoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare:

 • eliminarea portofoliului dirigintelui;
 • simplificarea condicii de prezență;
 • eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;
 • eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situației sociale a elevilor și raportărilor programelor de sprijin;
 • simplificarea documentelor necesare pentru excursiile școlare/activitățile extrașcolare;
 • simplificarea procesului de evaluare a calității (ARACIP).

 

Ministrul a mai transmis că a trimis o notă tuturor inspectoratelor școlare prin care a cerut aplicarea acestor măsuri imediat.

0 notes
191 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *