Nicu Moldovan are toate actele la mână pentru finanțare europeană pe Centura Becleanului! (aviz de mediu, indicatori economici și studiu de fezabilitate). Varianta ocolitoare va fi conectată de Autostrada Nordului!

 -  -  1126


În vara acestui an, Consiliul Local Beclean a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind varinta ocolitoare a orașului Beclean, document depus la Ministerul Transporturilor în vederea finanţării lucrărilor prin POIM (Programul Operaţional Infrastructura Mare).

După eliberarea avizului de mediu, Primarul Nicu Moldovan are toate actele la mână ca să solicite finanțare europeană, prin POIM (Programul Operaţional Infrastructura Mare).

COMUNICATUL Agenției pentru Protecța Mediului

”Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de U.A.T. Orașul Beclean, cu sediul în orașul Beclean, str. Trandafirilor, nr. 2, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 10.324/21.08.2019, ultima completare cu nr. 14.954 / 12.12.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2019, că proiectul „Varianta de ocolire a orașului Beclean”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul orașului Beclean, județul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului”.

Centura Becleanului va fi conectată de Autostrada Nordului!

”Justificarea soluției adoptate este faptul că centura de ocolire a orașului Beclean este o primă etapă în realizarea legăturii dintre drumul expres Someș Expres Turda÷Halmeu (indicativ DX4) și Autostrada Nordului (cu mențiunea că în viitor varianta ocolitoare va fi adusă la profil complet de drum expres: 2 x 3,50 m benzi pe sens)”, arată APM.

Varianta de ocolire prevede: două tronsoane de drum, unite printr-un pod peste râul Someşul Mare și două sensuri giratorii pentru racordare la drumurile DN17/E58 și DN17D.

DETALII TEHNICE:

Partea carosabilă va avea 2 x 3,50 m = 7,00 m; acostamente 2 x 1,50 m, din care 2 x 0,75 m benzile de încadrare și 1 x 0,75 m acostament din piatră spartă pe stanga și 1 x 0,75 m dreapta (0,15 m sistem rutier consolidat și 0,60 m rigolă de acostament); platforma drumului 10,00 m. Lungimea celor două tronsoane de drum este de L= 611,40 m, lungimea podului, L = 583,60 m include și zidurile întoarse. Podul – viaduct va traversa râul Someșul Mare și insula formată de brațele acestuia, suprastructura proiectată are 14 deschideri egale (podul are 2 culei și 13 pile intermediare), cu gabaritul podului în sens transversal de 11,60 m.

Încet-încet, Becleanul scapă de sufocare!

Valoarea investiției este estimată la circa 13 milioane de euro, iar varianta ocolitoare ar urma să facă legătura între DN 17 și DN 17 D și ar cuprinde și un viaduct cu o lungime de 500 de metri.

Finanțarea acestui obiectiv ar reprezenta o victorie enormă a primarului Nicu Moldovan, care a făcut pași enormi pentru fluidizarea orașului Beclean.
Până la obținerea finanțării europene pentr o centură ADEVĂRATĂ, Becleanul a prins o finanțare europeană de 3 MILIOANE de euro pentru devierea traficului pe 3 rute alternative, cu sistem inteligent de semaforizare.

0 notes
251 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *