Noi categorii de beneficiari pentru care se vor deconta cheltuielile de carantină de la bugetul de stat

 -  -  925La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care au fost modificate și completate normele metodologice privind stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Conform documentului, au fost incluse noi categorii de beneficiari pentru care se vor deconta cheltuielile de carantină de la bugetul de stat, respectiv:

  • personal medico-sanitar si personal auxiliar sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal medico-sanitar şi personal auxiliar sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru;
  • personal medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar încadrat în centrele care efectuează dializa pentru pacienţii confirmaţi COVID-19.

Mai mult, s-a hotărât ca toate cheltuielile cu transportul pentru persoanele care optează pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale să fie decontate prin direcţiile de sănătate publică.

De asemenea, se vor asigura cheltuielile cu hrana pentru personalul medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru – care include 2 mese/zi acordate în spaţiul special de carantina, în funcţie de programul de lucru al fiecărei persoane.

Tot prin actul normativ s-a aprobat și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru:

  • decontarea cheltuielilor pentru carantină;
  • decontarea alocaţiei de hrană în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
0 notes
50 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *