Nouă arii naturale protejate au primit finanţare europeană printr-un proiect derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud

 -  -  21293


La data de 16 decembrie, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someşul Mare, ROSCI0232 Someşul Mare Superior, ROSCI0400 Şieu – Budac, ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou şi ROSCI0441 Viile Tecii şi ariile protejate de interes naţional 2202 Masivul de sare de Sărăţel şi 2208 La Sărătură”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa prioritară 4 – Protecţia Mediului, prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

Partenerul APM BN în cadrul acestui proiect este Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, care are calitatea de administrator al ariilor protejate menţionate în titlul proiectului.

Perioada de implementare a acestui proiect este de 36 de luni, iar valoarea totală a proiectului este de 7.867.705,46 lei din care fonduri FEDR 85% şi 15% cofinaţare MMAP.

”Pentru elaborarea planurilor de management, proiectul va cuprinde o serie de activităţi, cum sunt: elaborarea studiilor care vor sta la baza planurilor de management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect, acţiuni de consultare, conştientizare şi informare adresate publicului şi factorilor de interes din unitaţile teritorial administrative pe suprafaţa cărora se suprapun ariile naturale protejate, activităţi de întărire a capacităţii administrative a custodelui acestor arii naturale protejate”, spune directorul APM Bistrița-Năsăud, Sever Roman.

2 notes
418 views
bookmark icon

2 thoughts on “Nouă arii naturale protejate au primit finanţare europeană printr-un proiect derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *