Ultimele noutati

N-au fost în stare să treacă examenul de LOGICĂ și acum se bagă iarăși pentru funcția de directori. Vezi o listă cu candidații care vor să conducă școlile din județ!

Directorii școlilor din județ au susținut anul trecut un examen unic, care a avut loc în toată țara. Surpriza a fost că o parte din directorii care au condus ani la rând anumite școli au picat prima parte a examenului, care conținea întrebări de logică. Potrivit ministerului, testul a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidaților. La examenul cu pricina, candidații au avut de rezolvat varianta 1 de subiecte, care a constat în rezolvarea unor întrebări logice.

Iată un exemplu de întrebare care s-a regăsit în testul-grilă din 2016:

“Măgarul întotdeauna are …?”
A) grajd
B) potcoave
C) harnașament
D) copite
E) coamă

răspuns D – copite (și celelalte pot fi adevărate, dar varianta D a fost considerată ca fiind relevantă)

De asemenea, testul a avut și o componentă grafică, respectiv un șir de figuri geometrice din care trebuia extrasă figurina cu aceeași formă ca MODELUL dat.

Testul de LOGICĂ pe care l-au picat directorii în 2016

RĂSPUNSURILE

ccc-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odată cu schimbarea Guvernului Cioloș, NU s-a mai ținut cont de acea examinare și astfel candidații care au PICAT testul de logică din toamnă s-au înscris din nou pentru funcțiile de directori.

Iată o listă cu profesorii care în urmă cu 7 luni au PICAT examenul de logică și acum vor iarăși să fie directori:

Adriana Bățan – pentru funcția de director la Şcoala Gimnazială Corvineşti
Ana Capotă – Şcoala Gimnazială Livezile. S-a înscris pentru ambele funcții: director și director-adjunct
Irina Cozma – Şcoala Gimnazială Spermezeu. S-a înscris pentru director și director-adjunct
Codruța Drăgan – pentru director Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa
Valerica Man – director Şcoala Gimnazială Runcu Salvei,
Maria Miheștian – pentru funcția de director adjunct la Liceul cu Program Sportiv Bistriţa,
Marius Mureșan – candidat de director la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa
Clarița Rus – pentru Şcoala Gimnazială nr. 7 Viişoara s-a înscris pentru director și director adjunct la Gimnazială nr.1
Niculae Zăpârțan – vrea funcția de director Şcoala Gimnazială Budacu de Sus.

–  Ioan Man, candidat de director la Şcoala Gimnazială Runcu Salvei, s-a retras anul trecut și acum candidează din nou.

Lista finala candidati concurs directori – 2017

Proba scrisă va avea loc în 17 iulie, iar interviul și evaluarea CV-ului – în perioada 19-31 iulie. Proba scrisă se va desfășura pe durata a 60 de minute și implică rezolvarea unui test-grilă elaboratde Ministerul Educației.

În ce constă CONCURSUL!

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ constă în următoarele probe:

a) proba scrisă – rezolvarea de către candidaţi, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia se evaluează în proporţie de 50% cunoştinţe privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinţe privind managementul educaţional;

b) analiza curriculumului vitae al candidaţilor realizată de comisia de concurs, în plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;

c) interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale, precum şi cunoştinţe privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ; durata probei este de maximum 30 de minute.

Cine face parte din COMISIA de concurs!

a) preşedinte – inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar pentru management instituţional/inspector şcolar; b) membri – doi inspectori şcolari şi doi directori din unităţi de învăţământ; c) doi secretari – inspectori şcolari/cadre didactice desemnate de inspectoratul şcolar.

La desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct, pentru fiecare
comisie de concurs, sunt invitaţi să participe în calitate de observatori:

a) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative
la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ;
pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală/nu există organizaţie sindicală
afiliată la o federaţie reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar
participă cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de învăţământ pentru
care se organizează concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă;
b) un reprezentant desemnat de Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ
Preuniversitar;
c) primarul sau un reprezentant al primarului şi un reprezentant al consiliului local din unitatea
administrativ teritorială pe raza căreia îşi are sediul unitatea de învăţământ/preşedintele consiliului
judeţean sau un reprezentant al consiliului judeţean, în cazul unităţilor de învăţământ
special/CJRAE;
d) reprezentantul structurilor reprezentative ale elevilor, în cazul unităţilor de învăţământ de
nivel gimnazial/liceal/postliceal;
e) delegatul desemnat de cultul respectiv, în cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor
de învăţământ confesional;
f) reprezentantul organizaţiilor patronale judeţene afiliate la Confederaţia Naţională a
Patronatelor, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământul
profesional şi tehnic.

 

 

 

 

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

 

 

 

Citiți și:

sss-800x400Test-grilă cu întrebări de LOGICĂ: asta a fost marea spaimă a directorilor de școli! Vezi cine a picat și cine merge mai departe!
Caricatură

Ziar de Bistrita