Patronii de la Metropolis au vrut să construiască un bloc de 2 etaje în Parcul Municipal (18 apartamente), dar vecinii s-au răzvrătit și blochează investiția! Afaceriștii vor să dea în judecată Primăria Bistrița ca să obțină autorizație de urgență!

 -  - 


Primăria Bistrița a refuzat să emită autorizație de construcție pentru realizarea unui bloc de 2 etaje pe o parcelă cu intrare din Parcul Municipal și vedere la Dealul Codrișor.

Soții Petrică și Ionela Rus – patronii companiei Metropolis investesc într-un concept exclusivist: BLOC de LUX în Parcul Municipal. Proiectul prevede construirea unei noi unităţi de locuințe colectivă în regim de înălțime S+P+2E, având suprafaţa totală a amplasamentului : 1.840 m2, cu acces din strada Parcului și panoramă spre Dealul Codrișor.

Proiectul „Construire imobil de locuințe colective în regim de înălțime S+P+2 E”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 6

– BLOCUL urma să aibă 21 apartamente cu 2 și 3 camere, dar ulterior a fost re-configurat la 18 apartamente
– suprafața construită: 558,5 m2
– suprafață terase neacoperite – 106,9 m2;
– suprafață pavaje – 290,2 m2;
– suprafață spații verzi – 884,4 m2;
– parcaje – 24 locuri parcare subterană;

Intrarea spre BLOCUL de LUX se va face din strada Parcului, pe lângă ISCE pe un drum care face legătura dintre str. Parcului și parcela în suprafață de 18 ari! Blocul de locuințe va fi amplasat în spate, în vecinătatea râului Bistrița, cu panoramă spre Dealul Codrișor.

În acest sens, Primăria Bistrița a emis un certificat de urbanism prin care permite construcția de locuințe colective mici de 2 etaje.

Ce zice Ionela Rus – șefa de la Metropolis care vrea să construiască blocul de LUX cu 18 apartamente! Are un rând de acte care îi dă voie să construiască!

De la vecinii terenului am aflat că a fost întocmit un memoriu semnat de către o parte din vecini care urma să fie depus la Primăria Bistrița. În ceea ce privește acest memoriu arătăm cu titlu prealabil că printre semnatarii memoriului se regăsesc persoane care locuiesc pe strada Dogarilor, ori strada Vadului , aflate la distanta apreciabilă față de terenul respectiv, includerea acestora reprezentând, în opinia mea doar o încercare de a crea o impresie de susținere a opiniilor exprimate prin memoriu fără ca semnatarii să poată justifica un interes real cu privire la aceasta.

În ce privește conținutul memoriului, acesta reprezintă un demers tendențios prin care se invocă aspecte care fie nu au nicio legătură cu proiectul, aspecte false sau chiar aspecte fanteziste.

Încercând un răspuns punctual aspectelor ridicate prin respectivul memoriu arătăm că suntem de acord cu caracterul special al zonei dar nu credem că respectivul caracter echivalează cu o încremenire a zonei respective. Proiectul propus de subsemnata NU numai că respectă întru totul prevederile urbanistice existente dar nu contravine și nu afectează în niciun fel ansamblul arhitectonic al zonei încadrându-se în mod armonios în acesta.

Problema suprapopulării zonei este fals pusă și în mod abuziv. Proiectul propune un număr de 18 apartamente și NU 100 sau 30 cum se sugerează prun memoriu iar a îngrădi dreptul la proprietate al unui cetățean și dreptul altor cetățeni de a se bucura de o zonă a orașului pe considerentul că prin acesta ar fi afectat confortul celor care deja locuiesc în zona respectivă este o abordare imorală , elitistă, segregaţionistă, rasistă chiar și contravine Constituției. Este cunoscut că în zona respectivă au obținut locuinţe foștii membri ai aparatului comunist iar prin îngrădirea accesului și a altor cetățeni în zona respectivă nu se face decât să se perpetueze niște privilegii obținute în perioada comunistă. În realitate Nu se pune problema suprapopulării zonei și nici a circulației auto.

În cazul materializării proiectului, valoarea imobilelor din zonă NU va fi diminuată , dimpotrivă, acesta urmează să crească prin aspectul și calitatea lucrărilor.

Drepturile trebuie exercitate cu bună credință și în limitele prevăzute de lege, ori prin demersurile întreprinse de către un grup de privilegiați mi se încalcă flagrant dreptul de proprietate iar altor cetăţeni ai municipiului Bistrița li se refuză dreptul de a locui într-o zonă a orașului care se dorește a rămâne monopol al respectivului grup. – după cum se arată în documentele transmise Consiliului Local de Ionela Rus 

Dacă NU îi eliberează autorizația de construcție, Ionela Rus amenință că îi dă-n Tribunal și le cere daune ! Sunt vizați funcționarii care blochează investiția și NU semnează autorizația!

Subsemnata am efectuat investiția în considerarea respectării de către autorități a prevederilor PUG-ului și a datelor certificate prin emiterea Certificatului de Urbanism. Ne exprimăm speranța că analizând cele exprimate mai sus veți găsi întemeiate argumentele expuse urmând să dispuneți emitrea autorizației de construire conform prevederilor legale , în caz contrar fiind nevoiți să ne adresăm instanței de judecată urmând a solicita obligarea persoanelor vinovate la suportarea cheltuielilor efectuate până în prezent și a daunelor cauzate. – a transmis patroana Metropolis.

Urbanismul a dat OK-ul, iar secretarul municipiului a REFUZAT să semneze! Nici Ovidiu Crețu nu ar fi semnat!

Structura de specialitate a Arhitectului șef a redactat și semnat autorizația de construcție pentru obiectivul solicitat, fiind înaintată spre semnare Secretarului municipiului. Până la această dată NU este semnată de aceasta, fiind formulate obiecțiuni. Potrivit art . 49 alin. 2 din anexa ordinului nr. 839/2009, lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

Potrivit art.4 din Legea 50/1991, autorizația de construcție se eliberează de primarii municipiilor pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora și NU de către Consiliul Local al municipiului.

Conform Planului Urbanistic General, pentru zona Codrișor există anumite restricții, da și excepții de la regulă:

Utilizări permise, cu restricții:

– sunt admise construcțiile, cu condiția ca acestea să NU depășească 40% din aria desfășurată construită a imobilului , în zona de vecinătate a promenadei
– retragerile permise față de malul consolidat va fi de minim 20 de metri pentru noile construcții realizate
– înălțimea maximă admisă a clădirilor va fi maxim P + M iar înălțimea maximă la cornișă va fi 7 m.
– aspectul exterior al clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unor diversități de funcțiuni dar cu condiția respectării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de necesitatea creării unei identități și de învecinarea cu centrul istoric .
– NU există rețele de apă și canalizare, lucru obligatoriu pentru autorizarea unor construcții.

Utilizări interzise:

– locuințele colective și construcții având exclusiv funcțiune de locuință, pe zona fundurilor de loturi de pe malul râului Bistriţa. Parcela respectivă se încadrează la regim de înălțime P+2 E, discontinuu, în timp ce blocul de 2 etaje are avea un regim continuu.

Investitorii de la Metropolis consideră că în cazul bocului de 2 etaje se aplică derogări de la regulile de urbanism și astfel investiția lor este perfect-legală, motiv pentru care s-a eliberat un certificat de urbanism în acest sens.

Gaftone a cerut părerea specialiștilor de a Cluj. Ce zic aceștia: maxim 4 apartamente, la 20 de metri distanță de râu… deoarece e zonă de agrement!

Secretarul municipiului s-a adresat super-specialiștilor în urbanism și aceștia au înaintat opiniile lor și au sesizat anumite nereguli: Având în vedere caracterul de agrement al zonei care va presupune și amenajarea malurilor râului în cazul unei reglementări corecte nu trebuie permisă realizarea de locuințe individuale cu un număr mai mare de 4 unități locative. Acestea trebuie retrase cu minim 20 de metri de la coronamentul viitorului zid de sprijin.

Sintagma „locuințe colective mici” NU e reglementată și fiecare înțelege ce vrea: unii fac 18 apartamente, alții fac 6 apartamente! PUG-ul municipiului Cluj-Napoca reglementează sintagma locuințe individuale mici la: cel mult 6 unități locative.

Memoriul a fost semnat de arhitecți de prestigiu din Transilvania: arh. Gheorghe Elkan reprezentant teritorial Registrul Urbaniștilor din România – Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest
Dr. arh. Szabocs Guttman – președinte Ordinul Arhitecților din România
Conf. niv. dr. arh. Vasile Mitrea – specialist atestat RUS
Dr. geograf Diana Reteșan șef birou teritorial RUR.

CLICK să vezi memoriul arhitecților și obiecțiile secretarului

De unde apar disputele?

Pentru zona Codrișor s-a întocmit un Plan Urbanistic Zonal, realizat în 2006 înaintea Planului Urbanistic General. Acest PUZ, realizat cu 7 ani înainte a fost preluat parțial în noul PUG al municipiului (aprobat de Consiliul Local în 2013) și de-aici apar cele două unghiuri de abordare: investitorii consideră că fac excepție și pot construi la 15 m de râu, locuințe colective de 2 etaje, adică 18 apartamente. Asta în timp ce arhitecții sesizați de Floare Gaftone consideră că zona trebuie conservată și construcțiile colective trebuie limitate la 4 unități locative,în regim P+M, la 20 m distanță de maul apei.

Ce se poate întâmpla în acest caz?

Șefa de la Metropolis, Ionela Rus poate da în judecată Primăria Bistrița, deoarece pe baza documentelor pe care le deține acum, blocul de 2 etaje cu vedere la Dealul Codrișor se POATE construi perfect legal! Există un certificat de urbanism și documentația solicitată a urmat toți pașii legali.

Chestiunile invocate de secretarul municipiului sunt de asemenea pertinente, având în vedere perspectiva de dezvoltare a zonei, dar și scăpările din regulamentele de urbanism, care avantajează dezvoltatorii imobiliari, deoarece

– NU este reglementată sintagma „locuințe colective mici”
– Parcelele cu restricții pot suferi modificări radicale prin întocmirea de PUZ-uri și PUD-uri ulterioare.

Primăria Bistrița poate (dacă vrea) să reglementeze de urgență zona respectivă și până la finalizarea unui eventual proces intentat de șefa de la Metropolis să impună restricții și bloca definitiv investiția.

Astfel de cazuri de interpretare subiectivă a regulementelor de  urbansim au loc frecvent la nivelul administrației locale, cu toate că cetățenii s-au sesizat în cazul mai multor investitori care reușec să evite toate restricțiile în domeniul construcțiilor. 

În ședința oridnară de joi, consilierii locali vor analiza acest caz delicat în care sunt implicați milionarii de la Matropolis și cele 2 tabere de funcționari ai Primăriei Bistrița ( cei care vor să autorizeze investiția și cei care refuză să facă acest lucru)…

 

Loading

bookmark icon

3 thoughts on “Patronii de la Metropolis au vrut să construiască un bloc de 2 etaje în Parcul Municipal (18 apartamente), dar vecinii s-au răzvrătit și blochează investiția! Afaceriștii vor să dea în judecată Primăria Bistrița ca să obțină autorizație de urgență!

Oldest
Newest
Most Upvoted

    Sorry, comments are closed.