Peste 3.300 de șomeri în Bistrița-Năsăud, la finele lunii iunie

 -  -  2998


La sfârșitul lunii iunie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3.307 șomeri (din care 1765 femei), rata șomajului fiind de 2,52 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,30 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,22 puncte procentuale.

Din totalul de 3.307 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1.829 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.478 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.042 șomeri provin din mediul rural și 1.265 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (31,35 %), urmat de cei cu studii liceale (23,92 %), profesionale (18,86 %), universitare (14,14 %), primare (10,04 %), iar 1,69 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 85,86 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 14,14 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 352 persoane foarte greu ocupabile, 2.121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

2 notes
123 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *