Peste 3.300 de șomeri sunt înregistrați în evidențele AJOFM Bistrița-Năsăud. Peste 90 la sută dintre ei au nivel de instruire primar şi mediu

 -  -  1316


La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3337 șomeri (din care 1763 femei), rata șomajului fiind de 2,54 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,49 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,05 puncte procentuale.

Din totalul de 3337 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1338 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1999 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2288 șomeri provin din mediul rural și 1049 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârstă se prezintă astfel:

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,90 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (29,30 %), profesionale (14,90 %), primare (14 %), universitare (7,14 %), iar 1,76 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 92,86 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 7,14 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 372 persoane foarte greu ocupabile, 2028 greu ocupabile, 517 mediu ocupabile, iar 420 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud.

0 notes
441 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *