Peste 300.000 de euro – costul implementării sistemului de supraveghere în zona punctelor de colectare a deșeurilor din mediul urban. Studiul de fezabilitate, în dezbaterea consilierilor județeni

 -  -  959Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va dezbate în ședința ordinară din această săptămână un proiect de hotărâre care vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Sistem de supraveghere video pentru 180 de puncte de colectare a deșeurilor din mediul urban”.

Potrivit proiectului de hotărâre, întregul sistem de supraveghere video va fi compus din 180 de camere video și vor fi amenajate patru dispecerate pentru supravegherea unor puncte de colectare din municipiul Bistrița și orașele Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi.

”Din activitatea de monitorizare a serviciului, s-a constatat faptul că
absenţa supravegherii punctelor de colectare a deşeurilor municipale, dublată de insuficienta şi ineficienta acţiune a organelor abilitate cu constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionele, conduce la nerespectarea obligaţiilor legate de colectarea corectă a deşeurilor de către utilizatorii serviciului. Pornind de la această constatare, în condițiile în care nu există un sistem de supraveghere video pentru punctele de colectare deșeuri, atât la nivelul asociaţiei, cât şi la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale s-a concluzionat că este imperios necesară realizarea unui sistem de supraveghere video la punctele de colectare a deşeurilor municipale. Având în vedere toate acestea, se intenționează realizarea unui sistem video în zona urbană, pentru un număr de 180 de platforme, respectiv municipiul Bistriţa – 90 platforme, oraşul Beclean – 30 platforme, oraşul Năsăud – 30 platforme şi oraşul Sângeorz-Băi – 30 platforme
. Zona de acțiune urbană identificată a fost stabilită de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, unde au fost semnalate încălcarea regulilor de depozitare, acte de vandalism și situații de depozitare abuzivă a deșeurilor care generează condiții insalubre sau incapacitatea de colectare specifică zonei”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Studiul de fezabilitate arată că întreaga investiție în realizarea acestui sistem de supraveghere video s-ar ridica la suma de 315.000 euro fără TVA, sursa de finanțare a obiectivului de investiții fiind Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit la nivelul Județului Bistrița-Năsăud (FIID).

Studiul de fezabilitate mai arată că obiectivele generale ale acestei
investiții sunt reducerea încălcărilor regulilor de colectare selectivă, dispariția fenomenului de vandalizare și a depozitării abuzive a deșeurilor. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea serviciilor publice sociale și de mediu, prin diminuarea/eliminarea situațiilor problematice referitoare la colectarea și depozitarea deșeurilor în municipiul Bistrița și orașele Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi.

Totodată, investiția are și alte obiective:

 • Urmărirea și verificarea depozitării deșeurilor menajere selectiv conform inscripțiilor și normelor legale în vigoare;
 • Utilizarea înregistrărilor video pentru a dovedi respectarea colectării
  selective și a faptelor de natură infracțională, cât și respectarea
  programului de ridicare a deșeurilor;
 • Intervenția echipajelor în timp real, dacă operatorul de la dispecerat
  semnalează fapte de natură infracțională sau contravențională;
 • Obținerea facilă de date cu privire la condițiile de colectare deșeuri în
  vederea luării unor măsuri preventive necesare evitării producerii
  evenimentelor cu impact negativ;
 • Posibilitatea de a transmite mesaje vocale de avertizare în timp real;
 • Descurajarea depozitării abuzive a deșeurilor pe platformele de
  colectare;
 • Descurajarea vandalizării ghenelor de gunoi;
 • Reducerea numărului de contravenții și infracțiuni ale persoanelor cu
  identitate necunoscută.

Pe perioada de exploatare, asigurarea utilităților necesare funcționării
sistemului de supraveghere cade în sarcina unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se va implementa sistemul. Astfel, acestea vor asigura costurile necesare pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de supraveghere, costurile necesare pentru conexiunea de date prin intermediul unui abonament lunar și costurile cu personalul de exploatare.

Scopul final urmărit prin realizarea acestei investiții vizează îmbunătățirea
condițiilor de trai a locuitorilor din orașele Bistrița, Beclean, Năsăud și
Sângeorz-Băi, prin prevenirea și managementul riscurilor urbane.

0 notes
84 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

lentile-contact-colorate.net