Peste 4.000 de șomeri în Bistrița-Năsăud

La sfârșitul lunii iunie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa–Năsăud erau înregistrați 4.016 șomeri (din care 1.983 femei), rata șomajului fiind de 3,06 %. Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului a rămas la aceeași valoare de 3,06%.

Din totalul de 4.016 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1.454 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.562 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.780 șomeri provin din mediul rural și 1.236 sunt din mediul urban.

 Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Potrivit AJOFM Bistrița-Năsăud, șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele instituției (32,55 %), urmat de cei cu studii liceale (24,37 %), primare (19,08 %), profesionale (17,80 %), universitare (5,10 %), iar 1,10 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,90 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt în procent de 5,10 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 727 persoane foarte greu ocupabile, 1418 greu ocupabile, 1193 mediu ocupabile, iar 678 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud.