Peste 4.000 de șomeri în Bistrița-Năsăud, la finele lunii septembrie. Mai bine de 90 la sută dintre ei au nivel de instruire primar şi mediu

 -  -  1039


La sfârșitul lunii septembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4.062 șomeri (din care 2.280 femei), rata șomajului fiind de 3,09 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,10 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 puncte procentuale.

Din totalul de 4.062 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2.200 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.862 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.578 șomeri provin din mediul rural și 1.484 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,39 %), urmat de cei cu studii liceale (25,53 %), profesionale (19,76 %), postliceale (9,99 %), primare (9,75 %), si universitare (6,58 %).

Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,43 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,58 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.107 persoane foarte greu ocupabile, 2.121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud. 

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

0 notes
164 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *