Peste 4.000 de șomeri în Bistrița-Năsăud; majoritatea au nivel de instruire primar şi mediu

 -  -  1005


La sfârșitul lunii august 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4.075 șomeri (din care 2.110 femei), rata șomajului fiind de 3,10 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,18 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,08 puncte procentuale.

Potrivit statisticilor AJOFM Bistrița-Năsăud, din totalul de 4.075 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1.611 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.464 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.745 șomeri provin din mediul rural și 1.330 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,95 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,48 %), profesionale (17,23 %), primare (16,61 %), universitare (6,33 %), iar 1,40 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,67 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,33 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 618 persoane foarte greu ocupabile, 1571 greu ocupabile, 1076 mediu ocupabile, iar 810 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud.

0 notes
130 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *