Peste 4.500 de șomeri în Bistrița-Năsăud, la finele lunii februarie 2021

 -  -  1084


La sfârșitul lunii februarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4.566 de șomeri (din care 2.364 femei), rata șomajului fiind de 3,48 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,33 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,15 puncte procentuale.

Din totalul de 4.566 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2.478 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.088 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.991 șomeri provin din mediul rural și 1.575 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,35 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (26,89 %), profesionale (19,20 %), primare (15,97 %), universitare (5,66 %), iar 1,93 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,34 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,66 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 649 persoane foarte greu ocupabile, 2099 greu ocupabile, 1107 mediu ocupabile, iar 711 sunt persoane ușor ocupabile.

0 notes
209 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *