Peste 5.000 de extrase de carte funciară, pentru 45% din totalul suprafeţei municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente, înmânate proprietarilor. Cine va executa lucrarea de cadastru general în 2019?

Primăria municipiului Bistrița a reușit să execute lucrări de cadastru general pentru o suprafață de peste 60 la sută din totalul suprafeței municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente.

”Până la această dată s-au executat lucrările de cadastru general, faza de teren-interviu, pentru suprafaţa totală de 8.893,52 ha ce reprezintă 61,13% din totalul suprafeţei municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente. În total, la nivelul municipiului Bistriţa sunt eliberate 5.174 CF-uri pentru suprafaţa de 6554,6376 ha, respectiv 45% din totalul suprafeţei municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente” arată administrația locală, care recent a mai înmânat încă 136 de extrase de carte funciară proprietarilor de imobile amplasate în sectorul cadastral nr. 410, în ridul „Str. Ghinzii-Copală”.

Potrivit reprezentanților Primăriei Bistrița, realizarea cu succes a lucrării de cadastru general se datorează, în primul rând, participării cetăţenilor care au răspuns invitaţiei primăriei, manifestând interes pentru această lucrare, permiţând accesul executantului în imobil, respectiv pe proprietate, pentru realizarea măsurătorilor şi prezentând reprezentantului Primăriei Bistrița documentele de proprietate chiar şi în copie legalizată la notarul public dacă aşa a prevăzut legea modificată.

Executarea lucrărilor de cadastru şi eliberarea noilor CF-uri este și rezultatul bunei colaborări între executant, reprezentanţii primăriei şi reprezentanţii O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud – cei care verifică situaţia cadastrală a fiecărui imobil atât în faza de birou cât şi în deplasările din teren, având în vedere toate documentele ce privesc un imobil.

Lucrarea de cadastru general a fost executată de S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. (fostă S.C. BLOOM ROMÂNIA). Executantul a solicitat întreruperea contractului, dar mai are de finalizat 51 de sectoare cadastrale care cuprind 3.754 imobile cu o suprafaţă de 981,20 ha în diferite etape de realizare.

Începând cu anul 2019, lucrarea de cadastru general (Sistem integrat de cadastru şi carte funciară – denumire nouă din Legea nr. 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare) se va efectua de către persoanele fizice autorizate cu categoria B din aparatul de specialitate a Primarului.

 
Comentarii

  • Balan Marius- PARTIDUL VERDE B-ta

    Vrem CADASTRU VERDE ! Nu mai manipulati opinia publica cu aberatii cum cas Bistrita are 40 mp de spatiu verde pe cap de locuitor si suntem tari la acest capitol. Normal ca mintiti din moment ce ati introdus in intravilan padurile si pasunile de pe dealurile Bobeica si Cighir. Numai ca la km O din oras Piata Centrala puneti de o mare defrisare. Administratia avea obligatia ca pana la 1 ian 2011 sa intocmeasca registrul zonelor verzi si sa le incadastreze dupa modul de folosinta. In ce an suntem ? De ce nu ati facut-o ? Ca sa puteti baga DRUJBA in liniste ?Caz PENAL ca sorele !
Caricatură

Ziar de Bistrita