Peste 6.000 de candidaţi au obţinut definitivarea şi dreptul de practică în învăţământul preuniversitar în sesiunea 2021 (rezultate finale)

 -  -  964


Rata finală de promovare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământ (sesiunea 2021), după soluţionarea contestaţiilor, este 76,06% (în creştere cu 3,16%, comparativ cu rezultatele iniţiale – 72,9%).

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (1.508), 6.032 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.782 de candidați. 

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 8.300 de candidați (95,80%). Dintre aceștia, 366 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Lucrările a doi candidați au fost anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 4.186 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10 (4.156 la prima afișare). Dintre aceștia, 188 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 702 candidați cu note între 9,50 și 9.99.

De asemenea, 3.189 de candidați au primit note între 5 și 7,99 (contestațiile au generat modificări de note pentru 43 de candidați). Cu note sub 5 au încheiat proba 556 de candidați.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 28 iulie 2021, la ora 10:00, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat

În următoarele judeţe s-a înregistrat o rată de promovare de peste 80%:

– Teleorman – 84,6%
– Bucureşti – 84,23%
– Bacău – 82,4%
– Cluj – 82,3%
– Bistriţa-Năsăud – 81%
– Ilfov – 80,9%

În Capitală, procentul de promovare înregistrat este de 84,23%.

În judeţul Bistrița-Năsăud, procentul de promovare a examenului de Definitivat a fost de 81%, mai mare cu un procent faţă de rezultatele afişate înainte de depunerea contestaţiilor (80%). Un număr de 85 de candidați au fost declarați promovați, unul cu media 10 și alți 19 cu medii între 9,5 și 9,99, în vreme ce alți 20 nu au reușit să promoveze acest examen.

0 notes
89 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *