Peste 80 de străzi din Bistrița și localitățile componente nu au sisteme de iluminat public. Un proiect de 5 milioane de euro ar putea fi salvarea

Consiliul Local Bistrița se va reuni pe data de 14 februarie într-o ședință extraordinară pe a cărei ordine de zi figurează un proiect de hotărâre care prevede aprobarea unui studiu de fezabilitate referitor la modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiu.

În prezent, în municipiul Bistrița se constată existența mai multor zone cu iluminat public neconform, fără a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de normele europene. Conform standardelor Uniunii Europene trebuie îndeplinite o serie de cerințe minime impuse, fără însă a supradimensiona sistemele. În caz contrar ne putem confrunta cu apariția poluării luminoase și implicit cu o serie de costuri ridicate nejustificate” se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre care va fi dezbătut pe 1 februarie de consilierii locali.

Prin realizarea acestui studiu de fezabilitate s-a efectuat o analiză privind modernizarea iluminatului public din municipiul Bistrița și localitățile componente vizând următoarele obiective:

  • Îmbunătățirea securității și siguranței cetățenilor pe timp de noapte;
  • Asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale;
  • Diminuarea cheltuielilor de funcționare a sistemului de iluminat public prin: reducerea consumului de energie electrică prin aplicarea conceptului de energy-saving; reducerea cheltuielilor de întreținere; valorificarea potențialului nocturn al municipiului; punerea în valoare a obiectivelor arhitectonice prin realizarea unui iluminat corespunzător; realizarea unui sistem de iluminat coerent și flexibil la scara întregului oraș; scăderea poluării mediului; folosirea unor aparate de iluminat de tip ECO cu impact redus asupra mediului atât din punct de vedere al consumului de energie electrică, cât ți de reciclare după sfârșitul perioadei de viață.

Studiul de fezabilitate a fost întocmit anul trecut, iar atunci, șeful Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bistrița, Ioan Crețiu, a declarat pentru Ziar de Bistrița că ”în acest studiu au fost cuprinse 89 de străzi care nu au iluminat public deloc și sunt propuse pentru introducerea acestuia. De asemenea, există 18 parcări care nu au deloc iluminat public și avem și un număr de 36 de străzi care au iluminat public parțial și necesită lucrări de extindere a sistemului”.

Proiectul integral care vizează modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Bistrița se estimează că ar avea costuri de circa 5 milioane de euro, iar municipalitatea intenționează să acceseze fonduri europene pentru derularea acestei investiții.

Pe data de 18 februarie se va deschide Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în cadrul Programului Operațional Regional. Pe această axă intenționează administrația locală să solicite finanțare, fiind vorba despre aceeași axă pe care primarul Ovidiu Crețu a mai solicitat finanțare pentru proiecte de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Bistriţa construite între anii 1950 – 1990.

Aprobarea proiectelor se va face pe principiul ”Primul venit, primul servit”, potrivit primarului Ovidiu Crețu.
Caricatură

Ziar de Bistrita