”Plătește pentru cât arunci”, noul concept prevăzut în Strategia de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud pentru anii 2019 – 2025

 -  -  1335


 

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud a întocmit un proiect privind Strategia de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud pentru anii 2019 – 2025. Această strategie vine cu o serie de propuneri de modificare a activității de salubrizare, una dintre acestea fiind și implementarea principiului ”Plătește pentru cât arunci”.

”Principalul obiectiv al implementării instrumentului “Plătește pentru cât arunci”  este creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor, respectiv creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă), respectiv a deșeurilor din ambalaje. Acest sistem se poate implementa prin: modificarea volumului, cu saci personalizați, modificarea frecvenței, măsurarea greutății”, arată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Potrivit sursei citate, sistemul de colectare a deșeurilor cu eficiența cea mai ridicată la implementarea instrumentului “Plătește pentru cât arunci” este sistemul “din poartă în poartă”, deoarece accesul la recipientele de colectare a deșeurilor este controlat. Implementarea acestui principiu la nivelul județului Bistrița-Năsăud se va face etapizat, în funcție de termenele de realizare a investițiilor în infrastructură, se mai arată în Strategie.

În plus, printre obiectivele Strategiei se numără și creșterea cantităților de deșeuri reciclabile valorificate și creșterea cantităților de deșeuri municipale deviate de la depozitare, obiective care trebuie realizate prin implementarea următoarele măsuri:

  • Includerea în contractele de delegare a operării pentru activităţile serviciului de salubrizare de indicatori de performanță și de penalități în cazul neîndeplinirii acestora;
  • Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile în mediul rural;
  • Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile în mediul urban.

Realizarea acestor măsuri presupun investiții necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare separată. Absența unor instalații/dotări pe fluxul tehnologic necesare corectei gestionări a deșeurilor sau eficiență scăzută a soluțiilor tehnice implementate, sunt câteva din argumentele pentru investiții suplimentare. Modificările legislative ce impun modificări/dezvoltări ale sistemului de salubrizare presupun și aceste investiții în vederea conformării.

De asemenea, în cadrul Strategiei au fost identificați și aplicați indicatori de performanță pentru următoarele activități:

  • colectarea separată a deșeurilor municipale – cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale – creștere graduală de la 40% în 2019 până la 70% în 2022;
  • operarea stațiilor de sortare – cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare – 75%;
  • operarea instalațiilor TMB – cantitatea totală de hârtie, metal, plastic și sticlă trimisă anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația TMB – maxim 3%;
  • pentru operarea stațiilor de compostare: cantitatea totală de deșeuri depozitată să nu depășească 10% din cantitatea totală de biodeșeuri acceptate la stația de compostare;
  • pentru operarea instalațiilor TMB: cantitatea totală de deșeuri depozitată să fie de maxim 65% din întreaga cantitate de deșeuri acceptate la instalația TMB.

O altă componentă a strategiei este contribuția pentru economia circulară, care se plătește pentru cantitățile de deșeuri preconizate a fi eliminate prin depozitare în urma aplicării indicatorilor de performanță.

Pentru a putea aplica noile prevederi legale, trebuie aprobat tariful distinct pentru activitățile desfășurate de către operatorii de salubrizare:

  1. a) tarif pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat;
  2. b) tarif pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri menajere și similare.

Strategia pentru anii 2019 – 2025 poate fi consultată în documentul de mai jos:

Strategia de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud pentru anii 2019 – 2025.

0 notes
460 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *