Post de LUX la Consiliul Județean. Se caută șef-serviciu DRUMURI, funcție-cheie în aparatul instituției!

Consiliul Județean caută un șef-serviciu care să coordoneze activitatea serviciului administrare drumuri, lucrări publice. Mai bine de 20 de ani, funcția a fost deținută de Alexandru Orțan, care s-a pensionat în anul 2015 și ulterior Maria Mărginean a ocupat acest post -cheie în aparatul Consiliului Județean.

alexandru-ortan

 

 

 

 

 

 

 

Concursul va avea loc în mai multe etape, astfel:

– proba scrisă va avea loc în 25 mai;
– interviul se va desfășura în maxim 5 zile de la data susținerii probesi scrise;

Condiții:

– studii universitare,de inginerie civilă specializarea căi ferate, drumuri și poduri
– 2 ani vechime
– studii de masterat sau post universitare în domeniul administrației publice ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
– candidatul NU a fost destituit dintr-o funcție publică sau NU i-a fost desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Click pentru DETALII privind concursul

Dosarele s-au putut depune la Registratura Consiliului Județean până în 15 mai ora 16.







Caricatură

Ziar de Bistrita