Post vacant la compartimentul Disciplina în construcţii, scos la concurs de Poliția Locală Bistrița

 -  - 


Poliţia locală a municipiului Bistriţa organizează un nou concurs pentru ocuparea unui post vacant de polițist local la compartimentul Disciplina în construcţii din cadrul Serviciului Control.

Potrivit anunțului de concurs, angajarea se va face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Candidații interesați să participe la concurs trebuie să fie absolvenți de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii: ştiinţe inginereşti; ramura de ştiinţă: inginerie civilă, specializarea: construcţii civile, industriale si agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; inginerie urbană şi dezvoltare regională; construcţii pentru sisteme de alimentări cu apa si canalizări; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală sau inginerie civilă.

De asemenea, candidații trebuie să aibă cel puțin un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul va consta în trei probe. Prima probă este selecţia dosarelor, etapă care va avea loc în perioada 16 – 22 iunie. A doua probă este cea scrisă, care va avea loc în data de 28 iunie, ora 10:00. Cea de-a treia probă – interviul – va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul resurse umane şi organizare până la data de 15 iunie 2022, inclusiv.

Anunţul, bibliografia și tematica pentru concurs, precum şi fişa postului pot fi consultate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane şi organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr.8, telefon: 0263224706, int.175, e-mail bruo@primariabistrita.ro, persoană de contact: lonescu luliana, inspector superior.

Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat că acest compartiment din cadrul Poliției Locale se confruntă cu deficit de personal, existând un singur angajat care se ocupă de acest segment.

0 notes
1 view
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.