Post vacant la Primăria Bistrița, cu salariu de LUX: 3.500 de lei “încadrarea”! Candidații pot depune dosarele până pe data de 28 februarie

Primăria municipiului Bistriţa organizează în 13 și 15 martie 2018, un nou concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, pe durată nedeterminată, de consilier juridic, clasa I, grad debutant la Serviciul juridic, evidenţă documente din cadrul Direcţiei administraţie publică, juridic.

Candidații care vor să participe la concurs trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea Drept.

Concursul va consta în trei probe: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu și se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6. Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse umane şi organizare, până cel târziu la data de 28 februarie 2018.

 

 

Anunţul şi bibliografia pentru concurs pot fi consultate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante). Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263-224706, int. 118, e-mail primaria@primariabistrita.ro, persoană de contact: Ionescu Iuliana, consilier superior.

Salariul de încadrare pentru un post de jurist (cu grad superior) este de 6.650 de lei, cu grad principal: 6.270 de lei, juriștii asistenți au 4.750 de lei/încadrarea iar debutanții intră pe 3.500 de lei – salariul brut! Tocmai din aceste considerente posturile la Stat sunt jinduite de absolvenții de Drept sau de Științe Administrative…
Caricatură

Ziar de Bistrita