Ultimele noutati

Post vacant la Serviciul cadastru și revendicări imobiliare din cadrul Primăriei Bistrița

Primăria municipiului Bistriţa anunţă că în zilele de 12 și 17 aprilie va organiza un nou concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, pe durată nedeterminată, de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul cadastru și revendicări imobiliare din cadrul Direcției administrație publică, juridic.

Candidații care vor să se înscrie la acest concurs trebuie să îndeplinească o serie de condiţii specifice de participare:

– să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una dintre următoarele specializări: măsurători terestre și cadastru, topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice, cadastru și managementul proprietăților, geodezie și geoinformatică;

– să aibă minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– să fie persoană fizică autorizată în categoriile A-E, potrivit Ordinului nr. 107/2010 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu și se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală, numărul 6.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul resurse umane şi organizare, până cel târziu pe data de 28 martie 2018.

Anunțul și bibliografia pentru concurs pot fi consultate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante).

De asemenea, relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon 0263-224706, int. 118, e-mail primaria@primariabistrita.ro, persoană de contact: Ionescu Iuliana, consilier superior.

 Caricatură

Ziar de Bistrita