Postul de manager al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, scos la concurs

 -  -  11081


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud organizează concurs în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, instituție aflată în subordinea administrației județene.

Acest post a rămas vacant după ce Gavril Țărmure a ales să conducă o altă instituție – Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc” din subordinea Primăriei Bistrița. În aceste condiții, administrația județeană este nevoită să organizeze concurs pentru ocuparea postului de manager.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale
  Uniunii Europene;
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Să fie absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diploma
  de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare
  (DFI) – științe umaniste și arte;
 5. Să aibă experienţă profesională în management – minim 5 ani;
 6. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
  contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu
  sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de
  fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
  intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
  excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. Să nu fie în situația de a executa o pedeapsă complementară prin
  care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a
  exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care
  s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a
  luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a
  exercitării unei profesii;
 8. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
  candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
  medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, din Piața Petru Rareș nr.1, până la data de 27 iulie 2021, ora 16.00.

Potrivit calendarului de concurs, selecția dosarelor va avea loc în 28 iulie. Ulterior, între 29 iulie și 4 august, proiectele de management ale candidaților vor fi analizate și notate. Dacă vor exista candidați nemulțumiți de punctajul acordat de comisia de concurs, aceștia vor putea depune contestații până la data de 6 august, acestea urmând să fie soluționate până pe 9 august.

La data de 12 august va avea loc interviul în cadrul căruia candidații admiși își vor susține propriul proiect de management. Primele rezultate ale concursului vor fi făcute publice pe 13 august, în vreme ce contestațiile se vor putea depunea până pe 16 august. Pe 17 august 2021 vor fi comunicate rezultatele soluționării contestațiilor, urmând ca după această etapă să fie comunicat și rezultatul final al concursului.

Alexandru Pugna e director interimar!

Momentan, interimatul la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud este asigurat de Alexandru Pugna. Reamintim că, anul acesta, bugetul acestei instituții a fost puternic diminuat față de cel din anii trecuți. Organigrama instituției cuprinde 97 de posturi, din care 7 de conducere și 90 de execuție.

1 notes
206 views
bookmark icon

One thought on “Postul de manager al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, scos la concurs

  Write a comment...

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *