Posturi scoase la concurs de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Bistrița

 -  - 


Directia de Asistență Socială Bistrița anunţă organizarea, în data de 28 septembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă și interviul (într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise) a concursului pentru ocuparea  mai multor funcții contractuale de execuție:

I. infirmieră – un post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, la Serviciul “Cămin pentru persoane vârstnice”

Condiţii specifice de participare:

  • Studii medii sau gimnaziale
  • curs de infirmieră sau curs de prim ajutor de bază
  • vechime în muncă: nu se solicită

II. îngrijitoare – 2 posturi vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, la Serviciul “Cămin pentru persoane vârstnice”

Condiţii specifice de participare:

  • Studii medii sau gimnaziale
  • curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, modulul II (servicii de curățenie în unități de asistență medicală) sau curs de prim ajutor de bază
  • vechime în muncă: nu se solicită

III. îngrijitor la domiciliu – un post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, la Compartimentul Asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice

Condiţii specifice de participare:

  • Studii medii sau gimnaziale
  • curs de îngrijitor bătrâni la domiciliu
  • vechime în muncă: nu se solicită

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Concursul constă în trei probe: selecția dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante se va desfăşura la sediul Direcției de Asistență Socială Bistrița, str. Dornei, nr.12.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse umane şi organizare în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv din data de 01 septembrie 2021, până la data de 14 septembrie 2021, inclusiv, între orele 8,30-16,00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8,30-13,30.

Anunțul și Bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei si pe site-ul www.primariabistrita.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane, organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 175/118, persoană de contact Rus Alina-Ramona / Sârb Ionuța-Mirela, consilier superior.

Loading

bookmark icon