Prefectura scoate la licitație serviciile de curățenie în birouri și oferă 55.000 de lei pe an (cu tot cu materiale) ! Pentru aceeași suprafață, Consiliul Județean plătește 6 femei de serviciu cu 3.000 de lei/lună, salarii mai mari ca la profesorii-debutanți!

 -  -  1361


Instituția Prefectului a scos la licitație serviciile de curățenie în birouri. Instituția Prefectului funcționează la etajul 1 al Palatului Administrativ. Obiectul achiziţiei îl reprezintă prestarea de servicii de curăţenie în spațiile aparţinând Instituţiei în suprafață totală de 1.900 mp.

Contractul se incheie pentru perioada 01.05.2018 – 31.12.2018 cu posibilitatea de prelungire până la cel mult 12 luni calendaristice și este estimat între 50.000 – 55.000 de lei + TVA, bani în care sunt incluse și materialele necesare. Cost lunar pentru curățenie: aproximativ 8.000 de lei!

 

Spațiile unde se face curățenie:

– 50 de birouri
– 2 săli de ședințe
– 10 grupuri sanitare
– alea din fața instituției, spațiile verzi, trotuarele.

Ce servicii se solicită!

– curățenie de întreţinere – cu periodicitate zilnică: 1, aerisirea birourilor, spatiilor de lucru;
– golirea și igienizarea coșurilor de gunoi;
– schimbarea sacilor menajeri;
– colectarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeuri (deșeuri menajere, hârtie, carton, sticle și plastic);
– ștergerea prafului și a urmelor de pe mobiliere, per vaze întrerupătoare, monitoare, uși, echipamentelor de birou si alte obiecte din încăpere;
– măturarea antistatic,
– spălarea și dezinfectarea pardoselilor dure;
– aspirarea suprafeţelor acoperite cu mochete și covoare;
– spălarea, dezinfecţia și odorizarea grupurilor sanitare
– completarea materialelor consumabile (hârtie igienică, săpun lichid, etc,),in grupurile sanitare;
– spălarea, dezinfecţia balustradelor scărilor,
– îngrijirea plantelor ornamentale de pe holuri de la cabinetul prefectului și subprefectului precum și din birouri când personalul este în concediu;
– curățarea trotuarului și a suprafeţelor de acces in clădire și terasele aferente;
sălile de şedinţe se pregătesc in zilele când sunt şedinţe iar după terminarea acestora se aspire, se spală vesela.

Curăţenie lunare:

– se vor spăla geamurile și perdelele, pe baza unui grafic stabilit de comun acord ;
– se vor şterge jaluzelele verticale;
– se vor şterge caloriferele;
– îndepărtarea prafului de pe pereţi goi de pe suprafeţe mai putin accesibile; – efectuarea operaţiunilor de lustruire și tratare a fiecărei suprafeţe, mobilier cu substanţe adecvate;
– spălarea mochetelor si covoarelor semipur, pe loc, cu ajutorul dispozitivelor cu generator de spumă, pe baza unui grafic stabilit de comun acord ;

În ce privește resursa umană, conform contractuuui se va asigura de către prestator personal calificat, maxim 3 persoane/zi, cu notificarea prealabile a instituţiei privind accesul in instituţie a acestora.

CLICK să vezi caietul de sarcini pt serviciile de curățenie!

Consiliul Județean păstrează pe organigramă 6 posturi de îngrijitor și oferă salarii de 3.000 de lei BRUT. Veniturile pot crește dacă se adaugă vechime!

 

În decursul unui an, Consiliul Judeţean plătește 3.000 lei x 12 luni x 6 posturi = 216.000 lei, sumă la care se adaugă materialele de curățenie. De 4 – 5 ori mai mult decât sumele pe care le cheltuie Prefectura.

Salarii Consiliul Județean: 

– arhitect șef – 10.732 lei
– director executiv – 10.732
– secretar  – 15.069 lei
– șef serviciu –  9.303 lei
– șef birou  – 8.994lei
– auditor –  8.056 lei.

– director cabinet –  7.100 de lei
– consilier juridic  – 7.100 lei (maxim) 2.700 de lei (minim)
– șofer – 3.500 de lei
– muncitor calificat  – 3.200 lei
– îngrijitor –  3.100 lei
– salvator montan: 4.900 de lei
– paznic  – 3.374 lei.

Aceste majorări salariale s-au realizat prin Hotărâre de Consiliu Județean, ca urmare a negocierilor purtate de Radu Moldovan cu Sindicatele. Negocierile au fost fictive: sindicaliștii au solicitat majorarea salariului prin înmulțirea salariului de bază minim brut pe țară cu anumiți coeficienți propuși și astfel s-a ajuns ca un îngrijior cu studii medii să aibă salariul 3.200 de lei BRUT.

0 notes
486 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *