Primăria Bistrița a finalizat proiectul de buget pe acest an. ”Un buget axat pe dezvoltare, cu un procent important alocat investițiilor”. Vezi ce investiții propune administrația locală

 -  -  51143


Primăria municipiului Bistriţa a întocmit proiectul de buget pe anul 2021. Potrivit informațiilor făcute publice de municipalitate, bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului se ridică la suma de 332 milioane lei (la capitolul venituri) și la aproximativ 380 milioane lei (la capitolul cheltuieli). Acesta este mai mare față de cel de anul trecut, când valorile erau de 330 milioane lei la capitolul venituri și 340 milioane lei la capitolul cheltuieli.

”Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2021 reprezintă expresia politicilor de dezvoltare, economice și sociale ale autorităţii locale prin proiectele publice propuse si responsabilitățile stabilite ordonatorilor de credite, fiind orientat către:

 • Implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile;
 • Demararea unor proiecte noi de investiții ;
 • Identificarea de surse alternative de finanțare pentru proiecte de dezvoltare locală;
 • Asigurarea serviciilor publice eficiente fumizate cetătenilor”, informează administrația locală.

Conducerea Primăriei Bistrița mai completează că bugetul pe acest an este unul ”axat pe dezvoltarea municipiului, iar procentul cel mai mare din cheltuieli este alocat investițiilor, fondurile europene fiind sursa principală de finanțare a proiectelor de dezvoltare”.

Astfel, pentru anul 2021, este propus un proiect de buget consolidat al municipiului Bistrița structurat astfel:

 • La venituri – sunt estimate venituri în sumă de 332.728.000 lei, care includ veniturile proprii, alocările de la bugetul de stat, sumele atrase cu titlu de surse rambursabile (credite) și cele nerambursabile;
 • La cheltuieli – sunt estimate cheltuieli în sumă de 379.891.000 lei, fiind destinate finanțării cheltuielilor curente, de capital si operațiunilor financiare.
 • Diferența dintre cheltuieli și venituri în sumă de 47.163.000 lei este reprezentată de excedentul financiar al bugetului general al anului 2020 si al anilor precedenți.

Administrația locală a întocmit și programul de investiții pe acest an, iar la capitolul ”Valoare credite bugetare pe anul 2021” figurează investiții estimate la aproximativ 182 de milioane de lei, circa 70 la sută din această sumă fiind asigurată din bani proveniți de la Uniunea Europeană, semn că și anul acesta baza investițiilor din municipiul Bistrița o reprezintă fondurile europene. Astfel, din cele 182 de milioane de lei alocate secțiunii de investiții din credite bugetare, 30 de milioane de lei provin din bugetul local, în vreme ce 18,6 milioane de lei sunt sume guvernamentale alocate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală, alte 126 milioane de lei sunt fonduri externe nerambursabile și suma de aproape 6,3 milioane lei provine dintr-un împrumut.

Față de anii trecuți, proiectul de buget pe anul acesta cuprinde și o rubrică unde apar investiții propuse a se realiza prin credite de angajament. Astfel, la capitolul ”Valoare credite de angajament propuse pe anul 2021” se mai propun investiții în valoare de 337,8 milioane lei.

Ziar de Bistrița vă prezintă investițiile pe care Primăria Bistrița intenționează să le susțină cu bani din bugetul local, așa cum sunt prezentate ele în proiectul de buget pe anul 2021. 

Secțiunea Învățământ – se propun investiții în sumă de 24,7 milioane lei pentru investiții prin credite de angajament și în sumă de 49,8 milioane lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Cultură, recreere și religie – se propune alocarea sumei de 13,4 milioane lei prin credite de angajament și a sumei de 15,1 milioane de lei prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Asigurări și Asistență Socială – se propune alocarea sumei de 30.000 de lei pentru investiții prin credite de angajament și a sumei de aproximativ un milion de lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – se propune alocarea sumei de 10,4 milioane lei pentru investiții prin credite de angajament și a sumei de 6,9 milioane lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Locuințe, servicii și dezvoltare publică – se propune alocarea sumei de 113 milioane lei pentru investiții prin credite de angajament și a sumei de 38,2 milioane lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Protecția Mediului – se propune alocarea sumei de 53,2 milioane lei pentru investiții prin credite de angajament și a sumei de 5,7 milioane lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Transporturi – se propune alocarea sumei de 132 de milioane de lei pentru investiții prin credite de angajament și a sumei de 69,9 milioane lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Ordine Publică și Siguranță Națională – se propune alocarea sumei de 100.000 de lei pentru investiții prin credite de angajament și a sumei de 123.000 de lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Secțiunea Dotări independente – se propune alocarea sumei de 231.000 de lei pentru investiții prin credite bugetare

Investițiile propuse sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Programul de investiții al Direcției Patrimoniu

Programul de investiții al Poliției Locale

Programul de investiții al Direcției de Administrare Piețe

Proiectul de buget pe anul 2021 al municipiului, precum și programul investițiilor Primăriei Bistrița pe anul 2021 pot fi consultate pe pagina de internet a Primăriei Bistrița.

Municipalitatea a inițiat deja procedura de consultare publică cu privire la proiectul de buget pe anul 2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere până la data de 10 aprilie 2021, la adresa de email: primaria@primariabistrita.ro sau pot depune adrese scrise la Centrul de relații cu publicul de pe strada Gheorghe Șincai nr. 2.

5 notes
268 views
bookmark icon

2 thoughts on “Primăria Bistrița a finalizat proiectul de buget pe acest an. ”Un buget axat pe dezvoltare, cu un procent important alocat investițiilor”. Vezi ce investiții propune administrația locală

  Write a comment...

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *