Primăria Bistrița a lansat în consultare publică Strategia de Dezvoltare Locală, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Planul Strategic Instituțional

Primăria municipiului Bistriţa a lansat în consultare publică trei proiecte de hotărâre. 

Este vorba despre următoarele documente:

  • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.208/15.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, cu modificările ulterioare.
  • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 58/27.04.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bistriţa
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al municipiului Bistrița pentru perioada 2021 – 2023, elaborat în cadrul Proiectului Bistrița 2030, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Proiectele se pot consulta pe site-ul www.primariabistrita.ro, secţiunea Monitorul Oficial Local.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind aceste proiecte de acte normative.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2 sau se vor transmite prin email pe adresa: primaria@primariabistrita.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6.

Termenul limită pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice este 14 septembrie 2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, specificând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, iar materialele transmise vor purta menţiunea”Recomandare privind Proiectul de Hotărâre privind …”.