Primăria Bistrița acordă burse de 500 de lei studenților. Dosarele se depun din 17 august

 -  -  1017


Ești proaspăt student și pe parcursul anilor de liceu ai avut rezultate deosebite la învățătură? Te-ai putea număra printre beneficiarii unor burse de merit acordate de Primăria Bistrița. Cuantumul unei burse este de 500 de lei/lună.

Cei interesaţi să obțină o astfel de bursă trebuie să întocmească un dosar de candidatură pe care să îl depună la Centrul de Relaţii cu publicul din Str. Gheorghe Şincai nr. 2. Sesiunea de depunere a dosarelor se deschide la data de 17 august și se încheie la data de 1 octombrie 2020.

Potrivit Primăriei Bistrița, dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

  1. cerere prin care se solicită acordarea bursei de merit „Nosa”;
  2. curriculum vitae al candidatului;
  3. copie după actul de identitate al candidatului;
  4. copia după diploma de bacalaureat;
  5. copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
  6. adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
  7. acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale la olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi alte instituţii abilitate.
  8. acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Bursele vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate. Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei Burse de Merit fiind de 500 lei pe lună. Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu”, precizează Primăria Bistrița.

Beneficiarii bursei de merit „Nosa” vor participa la conferinţe, sesiuni de comunicări şi alte evenimente importante organizate de către Primăria municipiului Bistriţa (Ziua Tineretului, Zilele Bistriţei, Premiile anuale ale municipiului Bistriţa, etc.), la care sunt solicitaţi.

Mai multe informaţii referitoare la modalitatea de accesare a Bursei de Merit „Nosa” precum şi grilele privind punctajele pot fi găsite pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, în HCL 84/2013 şi Regulamentul privind instituirea şi acordarea anuală a unor Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa sau la Serviciul Educaţie, Tineret din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr.3.

Primăria municipiului Bistriţa acordă astfel de burse încă din anul 2009.

0 notes
142 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *