Primăria Bistrița, dispusă să încheie contracte pentru a putea demara programul ”Școala de înot”

Primăria Bistrița va lansa anul acesta programul ”Școala de înot” prin intermediul căruia circa 4.000 de elevi din clasele 0 – IV vor beneficia de lecții gratuite de înot. În acest sens, municipalitatea va încheia contracte cu prestatorii de servicii care pot asigura accesul copiilor la acest tip de activități sportive.

Astfel, asociaţiile sportive, cluburi sportive sau societăţi comerciale care prestează servicii pentru disciplina înot şi care fac dovada că au infrastructura necesară şi capacitatea de a asigura serviciile sunt invitate să depună oferte la Primăria Bistrița.

”Fiecare prestator de servicii pentru disciplina înot trebuie să pună la dispoziţia beneficiarilor baza materială necesară pentru buna desfăşurare a activităţii – bazin de înot interior, temperatura apei 25 – 30 grade, calitatea apei – conform normelor igienico-sanitare în vigoare – verificată prin analize periodice, acces la duşuri, vestiare şi instructor care va preda lecţii de înot şi va răspunde de integritatea beneficiarilor, pe întreaga durată de desfăşurare a activităţilor. Pentru derularea în condiţii optime a programului, furnizorii de servicii pentru disciplina înot trebuie să deţină, în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor sportive pe care le vor anexa ofertei financiare depuse”, arată Primăria Bistrița.

Cei interesaţi pot consulta Regulamentul privind desfăşurarea Programului ”Şcoala de înot” la Serviciul Educaţie, Tineret sau pe site-ul www.primariabistrita.ro şi pot depune oferte până la data de 28 martie 2022, ora 16.30, la Centrul de Relaţii cu Publicul din strada Gheorghe Şincai nr. 2. 

Programul ”Școala de înot” constă în acordarea unui abonament la disciplina înot, în limita a 10 şedinţe/elev pe durata studiilor din ciclul primar. Valoarea unei şedinţe de înot este de maxim 20 de lei/oră, nu mai mult de 10 şedinţe/ore de înot/ciclu primar/elev şi asigură accesul la bazinul de înot, cu participări succesive.

Pe durata studiilor din ciclul primar, un elev beneficiază o singură dată de acest tip de abonament, în limita fondurilor disponibile.