Administrația PSD pregătește un mare TUN: concesionarea iluminatului public! Firma “de casă” ar lua 50.000 de euro/lună și ar plăti cam 3.000 de euro redevență! Rețelele NU se extind, doar se întrețin (așa au interpretat legea!) Studiul de fezabilitate a fost realizat de Electro-Ursa, cu cifre din burtă și muuulte aberații ne-profesionale!

 -  -  19


Primăria Bistrița concesionează iluminatul public! Caietul de sarcini e suspect de accesibil, cu profituri MARI pentru firma ce va să vie prin licitație!

 

Primăria Bistrița scoate la licitație gestiunea serviciului de iluminat public din municipiu. Contractul pe 5 ani este estimat la 14 MILIOANE de lei (3 MILIOANE de lei/an, iar condițiile din caietul de sarcini sunt destul de lejere.

La ședința de Consiliu Local, consilierii au aprobat documentația pentru concesionarea iluminatului public. Practic, s-a întocmit un caiet de sarcini extrem de favorabil pentru viitorul câștigător.

Primăria Bistrița ar încasa o redevență de 5%, adică 3.000 de euro pe lună . Asta în timp ce firma care prinde contractul va încasa aproximativ 50.000 de euro pe lună!

Prin prețul contractului se înțelege contravaloarea serviciilor prestate aferente iluminatului public.

Din punct de vedere legislativ, serviciile de iluminat public se pot administra prin  :

– atribuirea acestora in următoarele modalități:
– gestiune directă;
– gestiune delegată;
– alte modalități stabilite prin lege;

Studiul de fezabilitate a fost realizat de firma “de casă” a Primăriei Bistrița! ElectroUrsa a pus cam ce-a vrut în studiul de fezabilitate, ca să fie treaba-bună la licitație! Redevență mică, condiții lejere, contract asigurat pe 5 ani!

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița si localitățile componente a fost elaborat de ELECTRO-URSA SERVCOM SRL Bistrița.

Documentația s-a realizat acum 1 an, iar în 28 ianuarie s-a retras de pe ordinea de zi, deoarece documentația inițială obliga firma să extindă rețelele de iluminat. La dezbaterea  publică pe acest subiect, patronul firmei ElectroUrsa a intervenit și a făcut mai multe propuneri:

– a propus ca garanția să fie acceptate toate formele legale, NU numai scrisoarea de garanție(proprietăți, imobile etc.).

– Licența ANRSC să fie prezentată în termen de 90 de zile de la câștigarea licitației.

-să fie eliminată montarea a 5 puncte de aprindere și 5 posturi de transformare din caietul de sarcini.

În cele 3 mandate a lui Ovidiu Crețu, de iluminatul public s-a ocupat Direcția de Servicii Publice, care a semnat un contract-cadru pe întreținere cu SC Electro-Ursa, firmă care încasa în medie,  5.000 de euro/lună pentru lucrări de intervenții. La aceste servicii se adăugau facturi separate pe montat echipamente iluminat festiv, lucrări la diverse evenimente organizate de municipalitate: Zilele Bistriței, etc.

ElectroUrsa încasa de 10 ori mai mulți bani decât era prevăzut la început de an!

De menționat că Electro-Ursa a câștigat contractul privind întreținerea iluminatului public în TOATE mandatele lui Ovidiu Crețu și a încasat:

în 2015: 127.000 lei
în 2014: 93.000 de lei
în 2013: 147.000 lei
în 2012: 127.000 lei
în 2011: 180.000 lei
în 2010 : 147.000 lei.

Sumele sunt simbolice, iar prin acte-adiționale, Primăria Bistrița a decontat de 10 ori mai mult, cum a fost cazul în 2017, de exemplu! Conform datelor oficiale din bugetul local, în anul 2017  pe reparatii si intretinere retele pentru iluminat public s-au cheltuit 1.1 milioane de lei.

Pe 2019 s-au alocat 752.000 de lei pentru lucrări de întreținere a iluminatului public, bani ce vor fi decontați pe baza facturilor emise de ElectroUrsa.

Sistem de iluminat expirat !

Administrația Crețu a făcut investiții minime în modernizarea sistemului de iuminat public și în extinderea acestuia. Tocmai de aceea, aparatele cu lămpi de sodiu sunt în proporție de 75,22%, acestea se apropie de sfârșitul duratei normate de viață.

Conform Ordinului nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public:

(2) Serviciul de iluminat public cuprinde urmãtoarele activitãţi:
a) iluminatul stradal rutier;
b) iluminatul stradal pietonal;
c) iluminatul arhitectural;
d) iluminatul ornamental;
e) iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.

(3) Activitãţile specifice serviciului de iluminat public cuprind douã componente:

a) întreţinere;
b) modernizare.

CAPITOLUL VIII. Redevența

Art.19. Nivelul redevenței în condițiile prezentului contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public este de 5 % din valoarea anuală fără TVA a veniturilor încasate din serviciile prestate;

Portițe lăsate largi pentru firma ce va să vie la contractul de 4 MILIOANE de euro!

Anexa nr.4.13Programul de reabilitare si extindere a sistemului de iluminat public

Acesta va fi stabilit in fiecare an in functie de bugetul aprobat de Consiliul local al municipiului Bistrita, si va fi detaliat ca anexa la contract in fiecare an.

Ce este gestiunea delegată! 

Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de iluminat public prin care autoritățile publice locale transferă unuia sau mai multor operatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propiu-zisa a serviciului, precum si la exploatarea, întreținerea, reabilitarea si modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de iluminat public, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Primăria zice că se-adună bani la buget, dar redevența e infimă: doar 5%!

Administrația PSD consideră că organizarea serviciului prin gestiune directă ar presupune investiții foarte mari și imediate de la bugetul local pentru dotarea din punct de vedere tehnic și cu personal autorizat pentru gestionarea sistemului! Tocmai de aceea, preferă să delege acest serviciu către o firmă privată!

Primăria municipiului Bistrița, monitorizează modul de constituire a prețurilor și modificarile acestora prin clauzele stabilite în contractul de delegare a gestiunii;
Cine are pârghiile de control!

Teoretic, Primăria Bistrița are pârghii de control pe contractul de 3 MILIOANE de euro! Practic, va deconta cam tot ce se emite!

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis tuturor factorilor cu responsabilităţi în desfăşurarea iluminatului public local, pentru ducerea la îndeplinire . Astfel:

– Directia Servicii Publice va urmari respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrița;

– Consiliul Local al municipiului Bistrita, va analiza o data pe an realizarea indicatorilor de performanta asumati prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

Garanția, conform caietului de sarcini! 

Art.23. Cuantumul garanției de bună executie a contractului reprezintă 10% din valoarea estimata a acestuia fără TVA. Garanția de bună executie se va constitui prin Scrisoare de garanție bancară;

Art.24.  Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care delegatul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, delegatarul are obligația de a notifica pretenția delegatului.

Cum au interpretat legea, ca să fie bine pentru toată lumea!

Marea șmecherie o reprezintă contractul pe 5 ani, care NU obligă firma să extindă rețelele de iluminat public. În acest sens, reprezentanții Primăriei au interpretat forțat prevederile legale.

k) modernizare – activitãţile de pregãtire, finanţare şi realizare a investiţiilor în sistemul de iluminat public, în vederea adaptãrii la cerinţele şi exigenţele stabilite în normele legale în vigoare şi în programele de dezvoltare;

i) întreţinere – ansamblul activitãţilor de menţinere în funcţiune a sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici normaţi, care se realizeazã atât cu înlocuirea de componente, cât şi fãrã înlocuirea acestora;

În schimb, Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

Art. 22. – (1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activitățile de operare propriu-zisă – gestionare, administrare, exploatare, întreținere -, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.

Opinia funcționarilor din Primărie, susținuți de primarul Crețu: “activitatea de extindere a rețelelor electrice NU este reglementată de actele normative în vigoare!”. Astfel, s-a propus eliminarea contravalorii lucrărilor de extindere a rețelelor de iluminat public.

Primăria va realiza investițiile la extinderea rețelelor!

Anexa nr.4.13  – Programul de reabilitare si extindere a sistemului de iluminat public va fi stabilit in fiecare an in functie de bugetul aprobat de Consiliul local al municipiului Bistrita, si va fi detaliat ca anexa la contract in fiecare an.

În prezent întreținerea iluminatului public din municipiul Bistrița este realizată de o societate privată (ElectroUrsa), care impreună cu serviciul tehnic din cadrul primăriei răspunde cererilor periodice lansate de populație pentru înlocuirea de lămpi sau componente, realizează mici extinderi în baza unor contracte de prestări servicii încheiate în urma unor achiziții publice, pune in funcțiune sistemul de iluminat festiv. Realizează intervențiile la cerere în baza unui program stabilit impreună cu primăria, la care se adaugă intervențiile de urgență în cazul defecțiunilor sau reclamațiilor.

Primăria zice că NU are bani de investiții pe iluminat public, dar preferă să deconteze 50.000 de euro pe lună unei firme private!

“Achiziționarea utilajelor necesare și angajarea de personal calificat pentru prestarea serviciului în conformitate cu condițiile minimale impuse de legislația specifică aplicabilă în materie, constituie o investiție prea mare raportat la bugetul UAT și previziunile viitoare privitoare la acesta, în condițiile în care, chiar și în prezent personalul angajat în cadrul Primăriei Municipiului este insuficient pentru exercitarea atribuțiilor specifice Serviciului de Iluminat Public.” – după cum se arată în expunerea de motive.

Determinarea şi justificarea valorii estimate! Altă GOLĂNEALĂ: au făcut un calcul de te doare capul! Au pus la grămadă beculețele cumpărate de Primărie, intervențiile și extinderea de rețele! Așa au ajuns la contractul de 3 MILIOANE de euro! 

Valoarea estimată a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Bistriţa este de 2.843.611,68 lei/an, inclusiv TVA, respectiv, 14.218.058,40 lei inclusiv TVA, pentru 5 ani, perioadă ce reprezintă durata de delegare, prin concesiune, a gestiunii Serviciului de Iluminat Public.

Valoarea estimată s-a determinat pe baza următoarelor cheltuieli angajate de Municipalitate cu Serviciul de Iluminat Public în perioada de referință 2016-2018, precum si a estimarilor referitoare la categoriile de lucrari propuse in contractul de delegare si care nu au corespondenta in cheltuielile perioadei mentionate.

Au luat 5 străzi și au dat o medie la extindere rețele!

Estimare cheltuieli extindere retea de iluminat public. Firma Electro Ursa a făcut un calcul copilăresc și a prezentat 5 străzi asfaltate, care au fost iluminate și astfel a ieșit o medie de 377.153 lei/kilometru de rețea, cifre care compun valoarea estimată a contractului-cadru.

AICI e aberația: au crescut valoarea de concesiune adăugând investițiile, chiar dacă prin contract firma NU va realiza nicio investiție!

Conform studiului de fezabilitate realizat de aceeași firmă care a derulat mai multe contracte cu Primăria Bistrița (ElectroUrsa), s-a estimat o valoare de 600.000 de euro pe an. 

S-au pus la pachet beculețele cumpărate de Primăria Bistrița, ca să scoată un preț cât mai mare pe concesionatul iluminatului!

Pentru a obține un preț cât mai mare la contract s-au adăugat diferite componente. Astfel, sumele cheltuite pe achiziționare de beculețe pentru iluminat festiv constituie o componentă importantă a prețului de concesionare, deși achiziția efectivă a beculețelor s-a realizat din bugetul local și nu are nicio treabă cu întreținerea iluminatul public, deoarece reprezintă o achiziție. Astfel, media pe întreținere , montare/demontare iluminat festiv a crescut considerabil, adăugându-se achizițiile realizate din bani publici și lucrările executate cu profitul aferent.

Valoare contract – pe 5 ani – 14,218,058.4 lei (3 MILIOANE de euro)

În tabelele de mai jos se vede manevra prin care s-a ajuns la o evaluare de aproximativ 600.000 de euro pe an pe delegarea serviciului de iluminat public! 

 Estimare cheltuieli extindere retea de iluminat public
LocatiaValoare leiLungime retea(km)
Str. Compozitorilor431,230.741,32
Str.George Enescu398,020.361,39
Str.Dinu Lipatti246,658.890,89
Str. Valea Castailor429,530.071,15
TOTAL1,505,440.004,75
MEDIA   316.935 lei/km    fara TVA
              377.153 lei/km     cu TVA
Estimare anuala – 5 KM    1.584.675 lei  fara TVA
                                          1.885.764 lei cu TVA

 

ILUMINAT FESTIV 2016-2018
AnulTip lucrareValoarea (lei)
2016Montare-demontare405,735.17
Achizitionare elemente371,832.98
TOTAL  2016777,568.15
2017Montare-demontare374,789.57
Achizitionare elemente243,190.53
TOTAL  2017617,980.10
2018Montare-demontare188,353.86
TOTAL  2018188,353.86
TOTAL 2016-20181,583,902.11
MEDIA anuala633,560.84
         Valoare contract –  media anuala
Tip lucrareValoare (lei)
Prestari servicii324,286.83
Extinderi retea de iluminat public1,885,764.00
Iluminat festiv633,560.84
TOTAL2,843,611.68
Valoare contract  – pe 5 ani –             14,218,058.4 lei

Condiții lejere impuse prin caietul de sarcini!

2.Ofertantul va prezenta documente doveditoare privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care poate dispune si care sa acopere necesarul minim solicitat respectiv:

– platforma ridicatoare cu brat de 12 m –minim 2 buc.
– automacara – 1 buc.
– aparate pentru masurat parametrii de retea si luminotehnici
1 buc. luxometru digital
1 buc. multimetru digital portabil pentru masurare: tensiune, intensitate, putere, energie (activa, reactiva, aparenta) factor de putere.
1 buc. aparat masurat rezistenta izolatie
1 buc. aparat masurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant.
1 buc. autolaborator PRAM, specializat in incercari, prelocalizari si localizari axacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane.

Serviciul de iluminat public va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a Consiliului Local iar Concesionarea serviciului de iluminat public se face prin contract de delegare a gestiunii.

Documentația a fost aprobată la ultima ședință, prin voturile majorității PSD-ALDE. Urmează o licitație pentru desemnarea firmei care va întreține iluminatul public pe următorii 5 ani, contract estimat la 3 MILIOANE de euro.

Ovidiu Crețu susține că Primăria Bistrița TREBUIE să concesioneze iluminatul public pentru a putea accesa fonduri europene în valoare de 3 MILIOANE de euro pentru extinderea rețelelor. În acest sens, delegarea iluminatului public ar fi o condiție obligatorie impusă în ghidul solicitantului. De-aici și graba prin care s-au realizat etapele în vederea concesiunii prin delegare directă a iluminatului public.

Primăria Bistrița va concesiona iluminatul public în urma unui caiet de sarcini fușărit, realizat la comandă și va încasa 3.000 de euro/lună în timp ce firma ce prinde contrctul va încasa 50.000 de euro/lună din bani publici!

CLICK să vedeți caietul de sarcini!

19 bookmark
0 notes
1616 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.