Primăria Bistrița face încă un pas pentru consolidarea DJ 173, în zona străzii Valea Jelnei

 -  -  21118


Primăria municipiului Bistrița face încă un pas pentru consolidarea Drumului Județean 173, în zona străzii Valea Jelnei. Astfel, Consiliul Local Bistrița urmează să dezbată, în ședința ordinară din data de 28 ianuarie, un proiect de hotărâre care prevede aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.

DJ 173 este proprietatea Consiliului Județean Bistrița Năsăud și este în administrarea Primăriei Municipiului Bistrița.

În urma fenomenelor meteorologice extreme, ploile abundente din perioada 21 – 23 mai 2019, s-au produs alunecări de teren care au dus la îngustarea unei benzi de circulație și la colmatarea șanțului cu pământ.

Comisia numită printr-un ordin al prefectului a confirmat faptul că în municipiul Bistrița, pe fondul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, au existat pagubele, acesta fiind prezentate într-un raport întocmit de Primăria municipiului Bistrița.

În ceea ce privește situația DJ 173, s-a recomandat luarea unor măsuri pentru punerea în siguranță a acestui drum, precum asigurarea unor condiții sigure pentru desfășurarea traficului rutier.

Administrația locală a solicitat efectuarea unei expertize tehnice, în urma acesteia recomandându-se trei soluții de consolidare a porțiunii de drum:

  • consolidare cu zid de sprijin din gabioane;
  • consolidare cu zid de sprijin din beton armat;
  • consolidare prin tubarea Văii Jelna cu tuburi prefabricate/tuburi de tablă ondulată, inclusiv pe zona podețului existent, și amenajarea albiei.

”Sectorul propus spre reabilitare este delimitat de poziţiile kilometrice 1+168 până la km 1+320 (de la km 0+968 până la km 1+120 conform măsurării proiectantului), pe o lungime de 152 m. În zona km 1+020 până la km 1+030 a drumului judeţean, s-a prăbuşit terasamentul şi corpul drumului de pe partea stângă, în albia Văii Jelna. Crăpăturile din carosabil sunt de dimensiuni centimetrice, o prăbuşire pe o suprafaţă mai mare a corpului drumului fiind oricând posibilă. În momentul de fata circulaţia auto (şi pietonală) se desfăşoară restricţionat. Soluția de consolidare a Văii Jelna cu tuburi prefabricate/tablă ondulată asigură amenajarea corespunzătoare a malului drept, consolidează/stabilizează lucrările realizate pe strada Pajiștei, ecologizează și îmbunătățește aspectul estetic al zonei și se poate avea în vedere amenajarea acesteia ca zonă verde sau parcări publice. Astfel, varianta agreată și propusă de beneficiar prin tema de proiectare este soluția 3, de consolidare a Văii Jelna cu tuburi prefabricate/tablă ondulată”, se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre ce va fi dezbătut în ședința Consiliului Local din 28 ianuarie.

Valoarea totală a acestor lucrări este de circa două milioane de lei, finanțarea investiției urmând să se realizeze de la ”bugetul local, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii”.     

2 notes
243 views
bookmark icon

One thought on “Primăria Bistrița face încă un pas pentru consolidarea DJ 173, în zona străzii Valea Jelnei

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *