Primăria Bistrița înființează o nouă creșă în oraș

 -  -  1087


Primăria Bistrița înființează o nouă creșă în municipiu, un proiect de hotărâre care vizează acest lucru urmând să fie dezbătut de Consiliul Local.

Miercuri, Consiliul Local al municipiului Bistrița se va întruni în ședință extraordinară, pe ordinea de zi fiind prevăzute doar două proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea vizează modificarea numărului de locuri în creșe și înființarea Creșei nr.6 în cadrul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa.

Pentru a satisface necesarul de solicitări pentru înscrierile în creșe, se impune deschiderea unei noi creșe care să poată prelua copiii care îndeplinesc condițiile de vârstă de intrare în creșă, respectiv 2 ani până în 31 decembrie 2021. În acest sens, a fost identificat un spațiu pe Aleea Basmului nr.2 (anterior Petre Ispirescu nr.10A), spațiu aflat în proprietatea municipiului Bistrița, unde pot fi amenajate două grupe de creșă totalizând  40 locuri. Prin înființarea Creșei nr.6 se va putea prelua, în creșe, un număr mai mare de copii. Astfel, numărul locurilor în creșe, prin înființarea Creșei nr.6 pe Aleea Basmului cu două grupe de copii, se va modifica la 300 locuri, respectiv 15 grupe de copii cu 20 locuri/grupă. În creșele din municipiul Bistrița se asigură servicii sociale specializate, respectiv de îngrijire și supraveghere prin personalul de specialitate nedidactic. Creșterea numărului de unități de creșă, presupune cheltuieli suplimentare, atât referitor la personalul suplimentar necesar, cât și pentru cheltuielile de întreținere și funcționare”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi dezbătut de Consiliul Local Bistrița.

Sursa de finanțare a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşelor o reprezintă bugetul local. Pentru anul 2021, fondurile necesare finanțării cheltuielilor ocazionate de înființarea Creșei nr.6 vor fi asigurate la următoarea rectificare bugetară.

Reamintim că priumarul Bistriței, Ioan Turc, a anunțat că toate cererile depuse de părinți pentru înscrierea copiilor la creșă vor fi onorate.

0 notes
212 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *