Chiriașii din locuințele ANL s-ar putea trezi cu Poliția Locală la ușă! Primăria Bistrița înființeză o comisie care va efectua verificări la blocurile ANL

 -  -  12834


Primăria Bistrița intenționează să înființeze o comisie care va efectua verificări în zona blocurilor ANL din municipiu, acolo unde, potrivit administrației locale, ar exista situații în care beneficiarii apartamentelor le-ar fi subînchiriat altor persoane.

Un proiect de hotărâre în acest sens se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bistrița din data de 25 martie, proiectul fiind inițiat de primarul municipiului, Ioan Turc.

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Bistrița și solicitanții locuințelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu este permisă subînchirierea locuinței, sub sancțiunea rezilierii contractului. În cadrul ultimelor ședințe ale comisiilor reunite ale Consiliului Local a fost adus în discuție faptul că a apărut în spațiu public știrea conform căreia o parte din chiriași și-ar fi închiriat locuința, astfel că au fost făcute propuneri de către consilierii locali pentru efectuarea verificării în teren a modului de folosire a locuințelor ANL. Pentru asigurarea unei transparențe totale din partea executivului Primăriei municipiului Bistrița, considerăm că este necesară constituirea unei comisii în compenența căreia să fie numiți doar consilieri locali, iar prin Direcția Patrimoniu se va pune la dispoziția acesteia lista cu toate locuințele deținute în baza unui contract de închiriere, pe fiecare bloc și scară în parte, precum și cu numărul de persoane din fiecare locuință”, se arată în raportul atașat proiectului de hotărâre care va fi dezbătut de Consiliul Local Bistrița.

În acest sens, se propune constituirea unei comisii din care să facă parte patru consilieri locali, care vor verifica în teren modalitatea de folosire a locuințelor de către chiriași.

La verificarea în teren, comisia va fi însoțită de către reprezentanți ai Poliției Locale a municipiului Bistrița. Rezultatul verificărilor se va consemna într-un raport care va fi prezentat Consiliului Local al municipiului Bistriţa, pentru a se lua măsurile ce se impun, conform legii”, se mai arată în același document.

În municipiul Bistriţa, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, au fost construite un număr de 773 locuinţe, dintre care 249 au fost vândute titularilor contractelor de închiriere, în vreme ce alte 524 au rămas în administrarea Consiliului local al municipiului Bistriţa, acestea fiind situate în 19 blocuri. 

Luna trecută, Consiliul Local Bistrița a adoptat un alt proiect de hotărâre care a vizat modul de calcul al chiriei pentru locuințele ANL din oraș, dar și cuantumul acesteia pentru fiecare locuință în parte. 

1 notes
1959 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *